ARAMANIN HUKUKA UYGUN OLARAK YAPILMASI - HUKUKA AYKIRI DELİL koleksiyonu


Önleme aramasına dayanarak adli arama yapılamaz.

Özet:

ŞÜPHE VE İHABAR VARSA ÖNLEME ARAMASINA DAYANARAK ADLİ ARAMA YAPILAMAZ


T.C.
Yargıtay
20. Ceza Dairesi

Esas No:2015/16198
Karar No:2016/14

26/05/2015 tarihli olay tutanağının içeriğine göre sanık hakkında İstanbul ilinden temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu nitelikteki hapları X iline getireceği  bilgisi edinilmesi üzerine,  takip edilen sanığın otobüsten inmesini müteakip, sanığın çantasında X Sulh Ceza Hakimliği'nin 2015/642 değişik iş sayılı önleme araması kararına istinaden yapılan aramada 288 adet MDMA etken maddeli hap ele geçirildiği anlaşılmakla;

Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2013/610-2014/512, 2013/841-2014/513 ve 2014/166-514 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere; adli arama kararı alınmasını gerektiren olayda arama kararı alınmadan arama yapılması hukuka aykırıdır. Böyle bir arama sonucu bulunan ve suçun maddi konusunu oluşturan deliller ya da suçun maddi konusu "hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş" olacağından, ikrar bulunsa bile Anayasa'nın 38. maddesinin 6. fıkrası ile CMK'nın 206. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi, 217. maddesinin 2. fıkrası, 230. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca hükme esas alınamaz.

26/05/2014 tarihli olayda sanığın çantasında CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde "adli arama kararı veya yazılı adli arama emri" alınmadan, yapılan hukuka aykırı arama sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, sanık hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan” açılan kamu davasında, “suçun maddi konusu” ve “suçun delili” olarak hükme esas alınamayacağı ve bu eylemler hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin ve sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle, hükmün BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre sanığın TAHLİYESİNE, başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde salıverilmesinin sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 11/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.