Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İçtihat KoleksiyonuKoleksiyon NoBaşlıkEkleyenİçtihat Sayısı
311 Islah ali uz 1877
310 Mecburi dava arkadaşlığı BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 1876
309 Islah BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 4
308 Kamulaştırmasız el atma Diyar Amak 1
307 Rekabet yasağı Halil Yarcan 1870
306 Menfi tespit davası ŞERVAN BAĞLAN 1869
305 İmzaya itiraz ŞERVAN BAĞLAN 3
304 Haklı nedenle fesih 25/2 BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 5
303 İşe iade taşeon BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 5
302 Kiracıyı tahliye ozan tutunculer 1853
301 Su aboneliği-itirazın iptali BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 1851
300 Çek iptali -istirdat BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 1850
299 Yangın sigortası BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 2
298 Ticari davalar Hasan Emre Söylemez 1844
297 Miras - karabağlı - tenkis Gazi Ceviz 1843
296 Performans düşüklüğü BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 2
295 Anayasa mahkemesi kararları MURAT ÖZKAYA 1840
293 Ceza-güveni kötüye kullanma BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 4
292 Medeni usul hukuku AYBARS KARAKIRIK 1827
291 İcra inkar tazminatı BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 1825
290 Kamu kurumu haciz 89/1 iski-hatsu BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 3
289 Faiz türü-kamu tüzel kişiliği iski BARBAROS HAYRETTİN YAVAŞ 2
288 Tıbbi uygulama hatası Cem Uysal 1820
287 Brüt gelir/gider Mehmet TEKİN 9
286 Objektif değer Mehmet TEKİN 2
284 Kıymetli evrak hukuku AYBARS KARAKIRIK 1807
283 Cep telefonu tahir yaman 1805
282 Tenkis davası Mehmet TEKİN 3
281 Emsal kararlar Fikret boran Kılıç 1801
280 Feragat bedirhan imrek 2
279 16. ceza Abdurrahman SAĞLAM 3
278 Kararlar dilek acu 21
277 İçtihat kararlar hasan gökce 2
276 Nüfus davaları Tuğçe Okay 1772
275 Kambiyo senedi düzenleme yetkisi - icazet / rıza - mutad uygulama - teamül Taner Erdoğan 3
274 Çocuk işçiliği Hüseyin İnal 1768
273 Vasiyetnamenin iptali tuğçe ulutaş 1766
272 Ceza kararlar MURAT ÖZKAYA 2
271 Sözleşmenin uyarlanması - ekonomik kriz Taner Erdoğan 10
270 Diğer Habip Dağ 1
269 Boşanma ile ilgili Habip Dağ 1
262 Kira alacağı kapsamında kalıp kalmadığı - örnek 13 ödeme emri ile takip yapılamayacağı Taner Erdoğan 2
261 Bozma sirayeti MEHMET BİLGİÇ 2
258 Tüketici senedi- nama düzenlenme zorunluluğu - cirantaya karşı ileri sürülmesi Taner Erdoğan 3
255 Güvenlik soruşturması ve memuriyet Hamdullah DEMİR 2
249 Takibin taliki / devamı - istihkak davası açma külfeti - teminat Taner Erdoğan 3
243 Kesin kurul kararları ilam niteliğinde midir? tff ve sigorta tahkim kurulu kararları Taner Erdoğan 3
242 İlamlı icrada bozma sonrası işlemler - yeni takip - icra emri - muhtıra Taner Erdoğan 6
237 Yargıtay kararları-cumhurbaşkanına hakaret VOLKAN NASUHBEYOĞLU 5
231 İlamsız takipte yetki itirazı - seçimlik yetki Taner Erdoğan 2
229 Delillerin değerlendirilmesi Taner Erdoğan 22
228 Haciz ihbarnamesi ve taşınmaz hacizlerinde haciz tarihi karar tarihi mi yoksa tebliğ ve kayda işlendiği tarih midir? Taner Erdoğan 3
227 Malpraktis davaları berat ad 1
224 İcra takibinden önce, hakem heyetine başvuru zorunluluğu Taner Erdoğan 2
216 İcra suçları ve uzlaşma - uzlaştırma Taner Erdoğan 5
215 2017'nin tartışmalı kararları Taner Erdoğan 9
214 İstinafa başvuru süresinin başlangıcı Mehmet Korkmaz 12
213 Birden fazla borçlunun bulunduğu takiplerde, birinin ikametgahında takip yapılabilmesinin koşulu Mehmet Korkmaz 3
210 Açıklama bulunmayan havale - açıklamasız havale - banka dekontu - ödeme belgesi Taner Erdoğan 4
206 Delilleri bildirme süresi - yemin delili - sair delil Mehmet Korkmaz 8
205 İhtiyati haciz ve şartları Taner Erdoğan 25
204 Karşılıksız çek - banka sorumluluğu - bankanın hamilin zararından sorumluluğu Mehmet Korkmaz 5
203 İcra suçlarında şikayet dilekçesinde sanığın kimliği Taner Erdoğan 1
202 Tüketici mahkemesi Aydın Tüleçin 2
201 İcra takibinden önce hakem heyetine başvuru zorunluluğu Taner Erdoğan 3
200 İcra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermeleri Taner Erdoğan 4
198 Hukukçular! 2017 yılında elinizden düşürmemeniz gereken kararlar Mehmet Korkmaz 17
197 Bilirkişi raporu tebliğ edilmeden karar verilmesi Taner Erdoğan 7
196 Öğrenme tarihi - icra hukuk Taner Erdoğan 5
194 Kartel davası Mehmet Korkmaz 3
193 Teminat senedi Taner Erdoğan 13
192 Kredi kartı aidatı Taner Erdoğan 4
191 Tüketici - vekalet ücreti Taner Erdoğan 8
190 Banka - kredi - sigorta Taner Erdoğan 6
189 Tehiri icra kararı hacizlerin kaldırılması - mehil vesikası hacizlerin kaldırılması Taner Erdoğan 5
188 Nafaka ödemesi Taner Erdoğan 4
187 Temerrüt faizi - bk 88 ve 120 maddeler Mehmet Korkmaz 5
186 Silahlı terör örgütü tanımı Mehmet Korkmaz 2
178 Yargıtay'ın içtihat-görüş değişiklikleri 2016 Mehmet Korkmaz 2
177 Adli tatil Mehmet Korkmaz 5
168 Aile konutu şerhi - ihalenin feshi - tapu iptal tescil Taner Erdoğan 16
167 İpoteğin fekki - ipotek bedeli icra müdürlüğüne depo edilerek - iik 153. madde Mehmet Korkmaz 8
164 İcra kefaleti şartları Taner Erdoğan 9
156 Hasılat kirası Mehmet Korkmaz 6
150 Avukatların kanun yolunda yanılması Alptekin Aydın 2
119 Zorunlu aşı kararı Taner Erdoğan 3
114 Hacizde evrak araştırması Taner Erdoğan 5
112 Tatil / otel rezervasyon - şikayet - manevi tazminat - maddi tazminat Yeliz Uslu 9
111 Siyasi partilere kayyım ataması - kongrenin toplanması Mehmet Korkmaz 12
108 İstinaf mahkemesi ceza davalarında hangi durumlarda kararı bozarak dosyayı ilk derece mahkemesine gönderebilir? Mehmet Korkmaz 15
107 İstinaf mahkemesi hukuk davalarında hangi durumlarda kararı bozarak dosyayı ilk derece mahkemesine gönderebilir? Mehmet Korkmaz 16
103 Çekte ciro silsilesine ibrazdan sonra ciro eklenmesi Taner Erdoğan 2
102 Bozmadan sonra ıslah Mehmet Korkmaz 7
101 Vekalet ücreti kararları gazi özcan 5
100 Tahliye taahhüdü Yeliz Uslu 6
99 İcraya ilişkin hgk'nun 2016 yılı kararları Mehmet Korkmaz 5
98 Normal tehdit suçunu oluşturan sözler Faruk Özalp 1
97 Kayıp kaçak bedeli yargıtay kararı Taner Erdoğan 4
96 Duruşma için mazeret ileri sürülmesi Alp K Yılmaz 18
95 Haczedilemeyen mesleğin sürdürebilmesi için gerekli olan eşya Mehmet Korkmaz 7
94 Bilişim Taner Erdoğan 10
93 İpotek İsmail Yürük 3
91 Hukukçuluk ayrıntıda gizli Taner Erdoğan 9
90 Satış isteme süresi Taner Erdoğan 13
86 Yhd kararları Zeki KIRŞAN 75
84 Aramanın hukuka uygun olarak yapılması - hukuka aykırı delil Faruk Özalp 3
82 Takipten önce idareye - kamu kurumuna başvuru ve alacağın yatırılacağı bankanın bildirilmesi ile alakalı içtihatlar Taner Erdoğan 6
81 İcra hukukunda faiz Yeliz Uslu 9
80 Ödeme şartı ve taahhüdü ihlal Yeliz Uslu 15
77 Kadın soyadı değişikliği Taner Erdoğan 4
76 Fesih Neslihan üsten 3
73 Meskeniyet şikayeti Yeliz Uslu 3
72 İkaleye ilişkin yargıtay kararları Alper Yılmaz 11
71 Görev ve yetki Neslihan üsten 9
69 İik' 276 tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunması ve işgalde haklılığı Taner Erdoğan 13
68 İcra mahkemesinde duruşma zorunluluğu olan davalar Taner Erdoğan 3
67 Ayıplı otonun ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine ilişkin icra takibi Mehmet Korkmaz 9
66 Şirket payının haczi Mehmet Korkmaz 7
62 Emekli maaşı haczi Yeliz Uslu 12
59 Ycgk kararları Zeki KIRŞAN 58
57 İhtiyati tedbir kararının nihai karar kesinleşene kadar geçerli olması hükmünün icrada yansıması Taner Erdoğan 0
54 Hesap işletim ücreti Taner Erdoğan 6
53 Haksız tahrik ve yargıtay uygulaması Mahmut Asrağ 15
52 Tüzel kişilik perdesinin aralanması Mahmut Asrağ 7
49 Vekalet ücretine ilişkin bilinmesi gereken içtihatlar A.Kemal Yılmaz 5
46 Hakarette aleni yer sayılan yerler (tck 125/4 kapsamındaki yerler) -1- Faruk Özalp 13
45 İcra istihkak davasında organik bağ Yeliz Uslu 5
43 İcrada istihkak davası (iik 96-99) Defne Doğan 1
42 Yhgk kararları Zeki KIRŞAN 83
38 12. hd yeni benimsediği görüş değişiklikleri Sibel Kaya 7
37 Dolandırıcılık ve hile unsuru Faruk Özalp 6
36 İik'da süresiz şikayet örnekleri Sibel Kaya 9
34 Davranış nedeniyle feshe ilişkin yargıtay kararları Alper Yılmaz 15
28 Basit hırsızlık halleri Taner Erdoğan 1
27 İleride doğacak / müstakbel alacakların haczi Elif Kaya 9
26 Birden fazla kişiye ait malın çalınması - mağdur sayısınca suç - zincirleme Faruk Özalp 7
24 İcraya konması için kesinleşmesi gereken - gerekmeyen ilamlar Taner Erdoğan 56
23 Avukatların meslekleri ile ilgili bilmeleri gereken içtihatlar A.Kemal Yılmaz 37
21 İcra takibi açısından tmsf alacakları Elif Kaya 13
18 5607 sayılı yasa kapsamında kişisel kullanım kapsamında kalan kaçak eşya miktarı Faruk Özalp 20
17 Tck 6 kapsamında silah sayılacak eşyalar Faruk Özalp 18
16 İcra hukuku açısından tüketici Sibel Kaya 5
15 İcra hukuku açısından yetki sözleşmesi İsmail Coşkun 10
14 İflas erteleme davasında verilen tedbir kararlarının icraya etkisi Kerim Altıntaş 10
13 Maaş haczi Emel Öztürk 2
12 12. hukuk dairesinin yerleşik içtihatları Mehmet Korkmaz 25
10 İlamdaki alacak kalemlerinin ayrı ayrı takibe konulması Taner Erdoğan 11
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim