Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Karsi vekalet ucreti

Bosanma davasi davaci kadin 3. Celsede davadan feragat ediyor ve da feragat nedeniyle red oluyor. Iki tarafta avukatlari azlediyor ve karari  kendileri teblig elden ediyor ve onayliyor itiraz etmiyor. 3. Celsede davali asil (avukat davaya katilmiyor); karsi vekalet ucreti talebinden vazgectiklerini karara yazdiriyor. Karar kesinlesmis. Davali avukati tuketici mahkemesine dava aciyor karsi vekalet ucreti almak icin ama kendi muvekkiline. Itirazin iptali davasi. Sonuc ne olur.Cevaplar


Boşanma davası -haksız azil-ücret sözleşmesinin bulunmaması halinde vekalet ücretinin maktu olacağı Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2014/10984 K:2015/6003 
... kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.2- davacının diğer temyizine gelince;dava, haksızazil nedeniyle alacak istemine ilişkindir. mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı t... önceden belirlenen 17/03/2015 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili avukat rasim demirkan geldi, karşı taraftan davalı adına gelen olmadı. açık duruşmaya başlandı. süresinde ...
Vekaletten haksız azil-avukatlık ücreti dolayısıyla müteselsil sorumluluk Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2014/5696 K:2015/1801 
... 165 "İçtihat metni" davacı s.. e.. vekili avukat b..u..tarafından, davalı v.. t..İ.. ve g.. y.. s.. ti. a.ş. aleyhine 28/08/2013 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali ve icra inkar ... 165 "İçtihat metni" davacı s.. e.. vekili avukat b..u..tarafından, davalı v.. t..İ.. ve g.. y.. s.. ti. a.ş. aleyhine 28/08/2013 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali ve icra inka...
Yargıtay 4. hukuk dairesi E.2016/13761, K.2017/2032 
...şında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 2-davalının diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, haksız azilnedeniyle alacak istemine ilişkindir. mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm ...ligat üzerine duruşmalı temyiz eden davacı vekili gelmedi, karşı taraftan davalı asil ... ve vekili avukat ... geldi. açık duruşmaya başlandı. süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar v...
Yargıtay 4. hukuk dairesi E.2017/2831, K.2017/7318 
...nin kabulüne karar verildikten sonra dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.dava, haksız ihtiyati haciz nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. mahkemece, dava dilekçesinin görev yön...rak iki kez tebliğe çıkarılmıştır. her iki tebligat da; adı geçen avukat tarafından “vekillikten azilnedeniyle tebligatı iade ediyorum şeklindeki açıklama ile bila tebliğ iade edilmiştir. mahkemece b...
Yargıtay 4.hukuk dairesi E.2015/10046 K.2015/9948 
...vukat ercan tarafından, davalılar m.. k.. ve diğeri aleyhine 22/08/2013 gününde verilen dilekçe ile haksızeylem nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin g...üvekkilinin yöneticilikten şirket idaresi ile ilgili olmayan uyuşmazlıklar nedeniyle azledildiğini, azilihtarnamesinin davalı yanca müvekkilinin ticari ilişkisi bulunan bankaya ve ticaret sicil müdürlüğü...ukuk mahkemesitarİhİ : 31/12/2014numarasi : 2013/458-2014/668davacı bülent vekili avukat ercan tarafından, davalılar m.. k.. ve diğeri aleyhine 22/08/2013 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle ...
Avukatlık ücret alacağı - itirazın iptali davası - delillerin takdiri - ücret sözleşmesi - vekalet ilişkisi - boşanma davası - davanın reddi - cevap süresi - haksız azil - kusur - ibra Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/31659 K:2014/11499 
...ile yapılan avukatlık sözleşmesine göre davalının vekaletini üstlendiğini ancak davalının kendisini haksızolarak azlettiğini, haksız azil nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan 4.250 tl akdi ve 1.100 tl yasa...

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim