Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Tefecilik mağduru borçlu ödediği faizi geri isteyebilir mi?
Cevaplarİçtihat Adı
Yargıtay 3.hukuk dairesi E.2014/2129 K.2014/9386 
...müvekkilinden 45.000 tl fazla para tahsil ettiğini, davalı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, tefecilik suçlaması ile davalı hakkında ceza davası açıldığını da ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı...vunmuştur. mahkemece; davanın 10.000 tl alacak istemine ilişkin olduğu, bk.nun 66. maddesi uyarınca sebepsiz zenginleşme nedeniyle açılan davada 1 yıllık zamanaşımı süresinin bulunduğu, davacının fazla ödemey...
Yargıtay 1. hukuk dairesi E.2016/5547, K.2017/7428 
...valıların işbirliği içinde hareket ettiklerini, davalılar aleyhine açılan ceza soruşturmalarının ve tefecilikiddiasıyla açılan ... asliye ceza mahkemesi 2009/427 esas sayılı dosyasında görülen davanın devam e... edim, istihkak davası(tapulu taşınmazlarda iptal ve tescil davası), bunun mümkün olmadığı hallerde sebepsiz zenginleşme davası ile geri istenebilir. dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacı ...'nin çek...
Hak düşürücü süre - inançlı işlem - tehdit - temlik Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2013/5654 K:2013/11198 
... lütfi yeşilsakız'ın 7.10.1999 tarihinde tutuklandığı ve hakkında, suç örgütü ile irtibatlı olarak tefecilikyapmak ve aracı olmak suçlarından kamu davası açıldığı, 22.10.2000 tarihinde cezalandırıldığı, kara...i bir istihkak davası (tapulu taşınmazlarda iptal ve tesçil davası), bunun mümkün olmadığı hallerde sebepsizzenginleşme davası ile geri istenebilir. somut olaya gelince: İzmir devlet güvenlik mahkemesinin 19...
Yargıtay 1.hukuk dairesi E.2012/11548 K.2013/9806 
...rzurum 2. ağır ceza mahkemesinde "suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, silahla yağma, tefecilik yapma" suçlarından açılan davada sanık m..s..'ın davacı c.'e yönelik olarak tefecilik yapma eylemin... edim istihkak davası (tapulu taşınmazlarda iptal ve tescil davası), bunun mümkün olmadığı hallerde sebepsiz zenginleşme davası ile geri istenebilir.somut olaya gelince; davacılardan c... içine düştüğü zor du...
Borçlar kanunu - ...korku - asliye ceza mahkemesi Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2013/10236 K:2013/15405 
...kçe ile davalılar hakkında şikayetçi olduğu, bu şikayet neticesinde yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılmaları istemi ile davalılar hakkında eşme asliye ceza ma...edim istihkak davası (tapulu taşınmazlarda iptal ve tescil davası), bunun mümkün olmadığı hallerde sebepsiz zenginleşme davası ile geri istenebilir.somut olaya gelince; çekişmeye konu yapılan olaylar sebebi ...
Haksız tutuklama nedeniyle tazminat- tazminat miktarının belirlenmesi- asgari ücret miktarından aşağı tazminata hükmedilemeyeceği Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2014/123 K:2015/380 
...un illiyet bağı bulunması, zararın da hukuka uygun bir gelire ilişkin olması gerekmektedir. örneğin tefecilik yapan ya da kumar oynayan birisinin, tutuklu kaldığı günler için belirtilen yollarla elde edeceği k...rinin azalmasına neden olmuşsa, maddî zarar malvarlığının aktifinin azalması şeklinde ortaya çıkar. sebepsiz zenginleşme öğretisinde bu durum yoksullaşma olarak ifade edilmektedir. eğer bir kimsenin pasifi ar...
2918 sayılı karayolları trafık kanunu - destekten yoksun kalma tazminatı - maddi ve manevi tazminat - mahkemece yapılacak iş - sürekli iş göremezlik - yıllık ücretli izin - destekten yoksunluk - hak düşürücü süre - davadan feragat - aşırı yararlanma - s Yargıtay 21.Hukuk Dairesi E:2015/13528 K:2016/6953 
...emesi (tbk 39) irade bozukluğu halleri ile yakınlığını gösterir. aşırı yararlanma, ceza hukukundaki tefecilikyasağının bir yansıması olarak görülebilir. (bkz. tck. 241)./..tbk 28'de, tbk. 39'a paralel bir şek...r. aksi halde, zarar gören aynen irade bozukluğunda olduğu gibi ya mülkiyet( istihkak) davası ya da sebepsizzenginleşme iddiası ile ifa ettiği edimi geri isteyebilir." (eren-borçlar hukuku genel hükümler-201...

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim