Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

kanun, içtihat değişikliği

bu içtihat sonradan bir değişikliğe uğradı mı. yanlış hatırlıyor olabilirim bu konuda beni maruz görün ancak 2016 veya 2014 yılında yapılan kanun değişikliği ve buna bağlı içtihat değişikliği oldu.Cevaplar


T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/16362
Karar No:2017/160
K. Tarihi:17.1.2017 


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


...
Mahkemece, davacının bizzat aracın maliki ve sigorta poliçesinin tarafı oluşu dikkate alındığında davalı şirketten dava konusu destekten yoksun kalma tazminatını talep edemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim