Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

ALACAK KONUSU AYNI OLAN İKİ TANE İPOTEK İCRA TAKİBİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Merhaba,

Ben bir garip avukat katibiyim.6 senelik tecrübem olmasına rağmen ipotek icra takibi açarken maddi hata yaptım.İcra takibi başlatılacak, ipotek belgesinde, aynı ada, aynı parsele ait iki faklı bağımsız bölüm olduğu halde ben birini ekleyemeyi unuttum.İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibimiz, tek bağımsız bölüm üzerinden başlatıldı.Önce unutulan bağımsız bölümün eklenerek tekrar ödeme emri düzenlenmesini isteyeyim dedim, icra katibi, takip talebini genişletme yetkimiz yok dedi.sağa sola, tanıdığım icra müdürlerine sordum danıştım, yazmayı unuttuğun bağımsız bölüm için aynı ipotek belgesi ile bir takip daha aç ve iki takibin birleştirilmesini iste dediler.Yaptım fakat talebi gönderdiğim icra müdür yardımcısı takipleri birleştirme yetkisi olmadığını ileri sürerek talebimi reddetmiş.bu konu ile ilgili bildiğiniz bir Yargıtay kararı var ise, bana yardımcı olun lütfen.Yargıtay kararı ile tekrar talep gönderirsem belki talebimi kabul ederler.Cevaplar


Takiplerin birleştirilmesi hususunda İİK'nda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda HMK'nun 166 ve devamı maddelerinde ki hükümler burada da uygulanır.

HMK 166. Madde ise şu şekildedir : " (1) Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar.
(2) Davalar, ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ise bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme, talebin kabulü ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, bununla bağlıdır.
(3) Birleştirme kararı, derhâl ilk davanın açıldığı mahkemeye bildirilir. 
(4) Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı var sayılır.
(5) İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken davaların da bu madde hükmüne göre birleştirilmesine karar verilebilir. Bu hâlde istinaf incelemesi, birleştirilendavalarda uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait kararı inceleyen bölge adliye mahkemesi dairesinde yapılır."

Birleştirme kararı bağlayıcı ise de bu bağlayıcılık  birinci davanın (takibin) açıldığı mahkeme (icra dairesi) açısından kesindir, Birleştirme usulü ise yeni takibin eski takiple birleştirilmesi şeklindedir. Ancak somut olayımızda ise eski takip, yeni takip (ihtiyati haciz) ile birleştirilmesine karar verilmiş olup, bu durumda  yeni takip (ihtiyati haciz) dosyasına bakan 3. İcra Dairesinin " birleştirilmesi talebinin reddine" kararı tefrik niteliğindedir.

İstanbul 7. İcra Dairesince bu duruma göre yapılması gereken şey dosyasının esasını açık duruma getirerek (gerekir ise yeniden esas alarak) talep doğrultusunda kesinleşen takip nedeniyle haciz konulmasıdır.

1- Şikayetin kabulüne , İstanbul 7. İcra Dairesinin gönderme kararının iptaline,
2- Davanın mahiyeti gereği yargılama giderinin şikayetçi üzerinde bırakılmasına

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim