Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Menfi tespit davası Davalı ikrarı Yok hükmünde sayılamaz ORGANİK BAĞ yok sayılamaz

100.000 TL lik soru ?


MENFİTESPİT DAVASI


Soru ;

Yargıtay böyle cevap verebilirimi bu hukuka ve delillere uygun mu?


A) Davalılar arasında kötü niyetli kılınacak kadar ORGANİK BAĞ olmadığı .


Davalı N ... Tekstil yetkilisi k..... A. .... sirketi müştereken temsil ettiğinden dolaya verdiği beyan geçersizdir. 


Oysaki;


Ticaret sicil kayıtları ile sabit olduğu üzere 

Davalılardan biri diğer davalı şirketin finans müdürü  ve diğer hakim ortakta ayni bina ayni adres ayni telefon ayni is kolunda olan ayrı bir şirkette diğer davalı şirketin ortak ve yöneticileri ile kurucu şirket ortağı ise.


Ayrıca Bilirkisi raporlarında Davalılar arasında organik bağ olduğu tespit edilmiştir .


Ayni zamanda Mahkeme gerekçeli kararında .


Dosya arasına sunulan tüm bilgi ve belgeler 

N.... tekstilin 

müşterek yetkilisi. K........ A.......’ın  açık beyanı,

 

1- Ö..... tekstilin dava konusu çeklerin N....tekstilden alışı dikkate alındığında FATURAYA dayalı bir alış verişin olmaması.

 

2- N... tekstil ile davacının ilişkisinde avans olarak verilen çeklerin doğrudan veya piyasadan toplanarak tamamının Ö.....Tekstil elinde bulunması.

 

3- Ö.....  tekstil ile N.... tekstil arasında uzun zamandır devam eden ticari ilişki.

 

4- Ö...... tekstil ile N... tekstil arasındaki  ticari ilişkide nakit akışı ve ticari ilişkide  açıklanamayan  işlemlerin olması.

 

5- N.... tekstil ve Ö.....tekstil arasındaki ilişkiler birlikte kurmuş oldukları  ortaklıklar.


hepsi birlikte değerlendirildiğinde Ö......tekstilin davalı N.....tekstil ile davacı şirket arasındaki ilişkiyi bildiğini, çeklerin sipariş avansı olarak verildiğini ve edimin ifa edilmemesi nedeni ile bedelsiz kaldığını bildiği mahkememizce kabul edilmiştir.  

Şeklinde karar vermiştir .


Saygılarımla .Cevaplar


Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim