Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Kararın Linki

Merhaba,

Kararı dilekçe ekimize eklemek için kazancı lexpera vb sitelerde aradık ancak bulamadık. Linki koyma imkanınız var mı?Cevaplar


T.C.

Yargıtay

8. Ceza Dairesi


Esas No:2018/2485

Karar No:2018/9521

K. Tarihi:19.9.2018 


MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Hileli İflas

HÜKÜM : Beraat


Gereği görüşülüp düşünüldü:

Bakırköy 1. İflas Müdürlüğünce alınan 11.04.2011 tarihli bilirkişi raporunda ve Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinde alınan 14.01.2013 tarihli bilirkişi raporunda sanıkların şirket sermayesinin bir kısmını ödemedikleri, şirket kaynaklarını kullanıp şirkete geri ödeme yapmadıkları tespit edilmiş olup, bu eylemlerinin TCK.nun 161/1. maddesindeki şirketin malvarlığını eksiltmeye yönelik tasarruflar niteliğinde olduğu, ayrıca 2009 yılına ait envanter defterini ihtara rağmen teslim etmemelerinin de TCK.nun 161/1-b maddesinde düzenlenen malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemeye yönelik olduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla; sanıkların hileli iflas suçundan mahkumiyetleri yerine yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi, 

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 19.09.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim