Merhaba iyi gunler babam 04.20.2019 tarihinde vefat etti bundan 3 sene evvel kredi cekti bitmesine 2 ay kaldi banka azalan hayat sigortasi yapmis sigorta bu 2 taksidi odermi veya geri odediklerini alabilirmiyim


10.5.2019 18:11:35

Yorumlar

Sorulara verilen cevaplar tartışma amaçlı olup hukuki sorunlarla ilgili konularda avukatlardan destek almanız önerilir. Sitede yazılan cevaplardan ötürü yaşanan hukuki sorun ve mağduriyetlerden hukukmedeniyeti.org sorumlu değildir.

Cevap Yaz

 • Geri ödediklerini alma gibi bir durum söz konusu olamaz.Azalan hayat sigortası ise kalan borca göre ayarlanmıştır.Sigorta borcu öder.Daha doğrusu sigortadan gelen para ile banka alacağını tahsil eder.

 •  İçtihat Adı
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2016/4022, K.2016/3887 
  ...tarihinde intihar ederek yaşamına son verdiğini, murisin 20.02.2012 başlangıç tarihli 13.000,00 tl. kreditutarını şanlıurfa ...... şubesi'nden çektiğini, davalının kredi tutarını aldığı prim karşılığında ... davalıdan tahsilini talep etmiştir.davalı vekili, davacıların murisinin şirketleri nezdinde 2 adet hayat sigortası ile 1 adet ferdi kaza sigortası sahibiyken vefat ettiğini, murisin intihar neticesi ölmes...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2014/22731, K.2014/19231 
  ...üm ticari davalara bakmakla görevli olduğu düzenlenmiştir. somut olayda davacı, davalıdan ihtiyaç kredisi kullandığını, bu esnada adına hayat sigortası poliçesi tanzim edildiğini, sonrasında trafik kazas...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2013/16350, K.2014/8100 
  ... belgeler incelendi, gereği düşünüldü: k a r a r -dava, davacıların murisi ...'un ....'den tüketici kredisi kullanması, kredi kullanılır ikende hayat sigortası kapsamına alınması ve ...'un ölümü nedeniyle ...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2013/5871, K.2014/5720 
  ...lar vekili, müvekkillerinin murisi ..... ile davalı ... arasında imzalanan 27.06.2008 tarihli genel kredisözleşmesinin 22. maddesi gereğince davalı ... tarafından hayat sigortası poliçesi tanzim edildiğin...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2013/5040, K.2014/8377 
  ... konu hayat sigortası poliçesinde..' aş'nin dain mürtehin sıfatı bulunduğundan, adı geçen şirketten krediborcunun ödenip ödenmediği, kalan borç miktarı, açılan davaya kayıtsız şartsız muvafakatları olup o...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2014/24730, K.2017/5415 
  ...- davacılar vekili, 01/03/2013 tarihinde vefat eden müvekkillerinin murisi ...'in ... bankasından kredikullanırken 2007 yılı içerisinde banka bünyesindeki davalı şirket yetkililerince kredi kartı hayat ... kullanırken 2007 yılı içerisinde banka bünyesindeki davalı şirket yetkililerince kredi kartı hayat sigortasıpoliçesiyle hayat sigortası yapıldığını, poliçenin en son 2012 yılında yenilendiğini, murisin vefat...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2016/7489, K.2016/6365 
  ...ği düşünüldü:-k a r a r- davacılar vekili, müvekkillerinin murisi ......'in ......şubesinden konut kredisi kullandığını, ve muris adına davalı tarafından konut kredisi grup hayat sigortası yapıldığını, mü...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2015/7473, K.2017/11903 
  ...016 tarihleri arasında 3 yıl süreli olmak üzere ... bank ... hayat sigortası tarafından uzun süreli kredi hayat sigortası yapıldığını, müvekkillerinin murisinin vefatından sonra ödenmeyen kredi taksit tutarlarının ... ban...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2017/143, K.2018/355 
  ...di, gereği düşünüldü: -k a r a r-davacılar vekili, müvekkillerinin murisi ...'nın bankadan tüketici kredisi kullandığını, kredinin teminatı olan hayat sigortası poliçesi gereğince murisin vefatı sebebiyle ...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2016/15427, K.2017/10927 
  ... -k a r a r-davacılar vekili; davacıların murisi ...'in ... bankası ... şubesinden tüketici kredisi kullanması sebebiyle bu kredinin teminatı olarak oluşturulan hayat sigortası poliçesi gereğince ...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2013/21414, K.2015/11305 
  ...ekili, müvekkillerinin murisi c.ş.in 28.05.2008 tarihinde türkiye halk bankası adapazarı şubesinden kredikullandığını, bu kredi kullanılırken kredi borçlusuna resen diğer davalı nezdinde hayat sigortası y...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2013/6267, K.2014/4829 
  ... -k a r a r- davacılar vekili, davacıların murisi ...'ın ...bank aş ... üniversitesi şubesinden kredi kullandığını ve 42.000 tl'lik kredili hayat sigortası yaptırdığını daha sonrada 20.2.2008 de öldüğü...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2014/18298, K.2014/18399 
  ...endi gereği düşünüldü:-k a r a r- davacılar vekili, müvekkillerinin murisi c.. y.. kullandığı kredi nedeniyle 3 yıl süreli hayat sigortası yaptırdığını, murisin kredi ödemesi devam ederken 18.04.2011...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2015/8165, K.2018/346 
  ...can'ın, davalı ... bankasından 06/12/2011 tarihinde çekmiş olduğu 5 yıl vadeli 42.000,00 tl bedelli kredineticesinde, murise aynı tarihte banka tarafından 42.000,00 tl teminat bedelli hayat sigortası poli...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2018/4127, K.2019/449 
  ...8 tarih 2015/9942 e 2018/900 k sayılı ilamı ile; 14.06.2013 tarih ve ... numaralı yıllık yenilemeli kredikoruma hayat sigortası katılım sertifikası ile 7.10.2013 tarih ve ... numaralı, 22.10.2013 tarih .....
  Yargıtay 17.hukuk dairesi E.2014/4125 K.2016/2201 
  ...davacılar vekili, müvekkillerinin murisinin davalılardan ... a.ş.'den 2009, 2010 ve 2011 yıllarında krediçektiğini ve bu kredilerden dolayı diğer davalı ... ....ş.’den hayat sigortası yaptırdığını, murisi...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2015/18171, K.2015/14879 
  ... -k a r a r- davacı vekili, müteveffa sami satır'ın esnaf ve kredi kooperetifinden 27.000,00 tl kredi çektiğini, kredi çekerken davalı sigorta şirketi tarafından “tük....000,00 tl kredi çektiğini, kredi çekerken davalı sigorta şirketi tarafından “tüketici kredisi grup hayat sigorta poliçesi yapıldığını, davacı müvekkilerin mütevvefanın çektiği krediye müşterek borçlu ve m...asçıları mirası red ettiğinden kalan kredi borcunu ödemek zorunda kaldıklarını, davalı ..... hayat sigortası kapsamında vefat tazminatını ödemediğini belirterek müteveffanın ölmeden önce ödediği toplam üç tak...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2015/18171, K.2015/14879 
  ... -k a r a r- davacı vekili, müteveffa sami satır'ın esnaf ve kredi kooperetifinden 27.000,00 tl kredi çektiğini, kredi çekerken davalı sigorta şirketi tarafından “tük....000,00 tl kredi çektiğini, kredi çekerken davalı sigorta şirketi tarafından “tüketici kredisi grup hayat sigorta poliçesi yapıldığını, davacı müvekkilerin mütevvefanın çektiği krediye müşterek borçlu ve m...asçıları mirası red ettiğinden kalan kredi borcunu ödemek zorunda kaldıklarını, davalı ..... hayat sigortası kapsamında vefat tazminatını ödemediğini belirterek müteveffanın ölmeden önce ödediği toplam üç tak...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2015/18171, K.2015/14879 
  ... -k a r a r- davacı vekili, müteveffa sami satır'ın esnaf ve kredi kooperetifinden 27.000,00 tl kredi çektiğini, kredi çekerken davalı sigorta şirketi tarafından “tük....000,00 tl kredi çektiğini, kredi çekerken davalı sigorta şirketi tarafından “tüketici kredisi grup hayat sigorta poliçesi yapıldığını, davacı müvekkilerin mütevvefanın çektiği krediye müşterek borçlu ve m...asçıları mirası red ettiğinden kalan kredi borcunu ödemek zorunda kaldıklarını, davalı ..... hayat sigortası kapsamında vefat tazminatını ödemediğini belirterek müteveffanın ölmeden önce ödediği toplam üç tak...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2016/386, K.2016/1425 
  ...ekili, muris .........'ın 25.05.2012 tarihinde davalı ........şubesinden 30.000,00 tl bedelli konut kredisi kullandığını, davalı banka şubesinin davalılardan .......'nin acentesi sıfatıyla murise 30.000,00...ı, davalı banka şubesinin davalılardan .......'nin acentesi sıfatıyla murise 30.000,00 tl teminatlı hayat sigortasıpoliçesi düzenlendiğini, murisin 10.10.2013 tarihinde vefat ettiğini, rizikonun gerçekleş...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2015/3738, K.2017/10541 
  ...celendi, gereği düşünüldü:-k a r a r-davacılar vekili, müvekkillerinin murisinin dava dışı bankadan kredikullandığını, kredinin teminatı olarak banka tarafından 06.07.2005 başlangıç tarihli 3 yıllık hayat...sözleşmenin önceki sözleşmenin devamı olduğu halde yeni bir sözleşme gibi düzenlendiğini, ilk hayat sigortası düzenlendiği tarihte murisin rahatsızlığı olmadığını, murisin 2009 yılında kansere yakalandığını an...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2013/13875, K.2014/19188 
  ... -k a r a r- davacılar vekili; müvekkillerinin murisi n.. İ..'in akbank'tan kullandığı zirai kredi nedeniyle davalı tarafından hayat sigortası yapıldığını, murisin 12.6.2008 tarihinde vefat ettiğini...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2015/263, K.2017/9771 
  ...rak;1-davaya ve tazminatın davacılara ödenmesine muvafakat edip etmediği,2-sigortalı muris ...'nin krediborcunun vefat tarihi olan 20/12/2011 tarihi itibariyle kaç tl olduğu, kredi borcunun tamamının öd...mesi -k a r a r- davaya konu muris ... adına düzenlenen hayat sigortası poliçesinde ...t.a.ş. ... şubesi'nin dain-mürtehin ve lehdar olduğu belirtilmekte olup dain-mürtehin hakkı sahibi bankanın davanın...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2016/15147, K.2016/12030 
  ...ncelendi gereği düşünüldü:-k a r a r-davacılar vekili, müvekkillerinin murisinin dava dışı bankadan kredikullandığını, davalı ile muris arasında hayat sigortası yapıldığını, murisin ölümü sebebi ile kredi...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2014/402, K.2015/11229 
  ... -k a r a r- davacılar vekili, müvekkillerinin murisi s. k.'un dava dışı şekerbank'tan zirai kredi çektiğini, kredi çektiği banka ile anlaşmalı davalı sigorta şirketince murise hayat sigortası yapı...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2015/15788, K.2016/4061 
  ...r a r - davacı vekili, müvekkilinin murisi ....'in dava dışı ...'ndan kullanmış olduğu tüketici kredisi sebebiyle hayat sigortası poliçesini davalı ile imzalamış olduklarını, ancak murisin öldüğünü, tü...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2015/15788, K.2016/4061 
  ...r a r - davacı vekili, müvekkilinin murisi ....'in dava dışı ...'ndan kullanmış olduğu tüketici kredisi sebebiyle hayat sigortası poliçesini davalı ile imzalamış olduklarını, ancak murisin öldüğünü, tü...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2016/7922, K.2016/6471 
  ... a r -davacılar vekili, müvekkillerinin murisi.......'ın.......dan kullandığı 25.000,00 tl tüketici kredi karşılığında kendisine hayat sigortası yapıldığını ve bunun karşılığında her ay 289,30 tl pirim sig...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2014/3703, K.2016/8636 
  ... -k a r a r-davacı vekili, müvekkilinin murisi olan.... sağlığında kullandığı kredinin teminatı olarak davalı şirket nezdinde hayat sigortası yaptırdığını, ölüm olayı üzerine ise 21.0...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2014/3703, K.2016/8636 
  ... -k a r a r-davacı vekili, müvekkilinin murisi olan.... sağlığında kullandığı kredinin teminatı olarak davalı şirket nezdinde hayat sigortası yaptırdığını, ölüm olayı üzerine ise 21.0...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2016/15546, K.2016/12009 
  ...ncelendi gereği düşünüldü:-k a r a r-davacılar vekili, müvekkillerinin murisinin dava dışı bankadan kredikullandığını, davalı ile muris arasında hayat sigortası yapıldığını, murisin ölümü sebebi ile kredi...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2016/18283, K.2016/12037 
  ...ncelendi gereği düşünüldü:-k a r a r-davacılar vekili, müvekkillerinin murisinin dava dışı bankadan kredikullandığını, davalı ile muris arasında hayat sigortası yapıldığını, murisin ölümü sebebi ile müvek...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2015/6480, K.2018/467 
  ... -k a r a r- davacı vekili dava dilekçesinde davacının murisi malik akkuş'un davalı bankadan kredikullandığını, bankanın muris için kendi iştiraki olan ....'ye kredinin teminatı olarak hayat sigort... kredi kullandığını, bankanın muris için kendi iştiraki olan ....'ye kredinin teminatı olarak hayat sigortasıyaptırdığını, murisin ölümünden sonra kredinin kalan kısmını sigorta şirketinden tahsili yerine mir...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2014/7695, K.2017/162 
  ...n davalı banka ile 11.11.2009 tarihinde ...konut finansmanı sözleşmesi akdettiğini, sözleşmeye göre kredimiktarının 240.000,00 tl olduğunu, davalı bankanın kredi kullanımı nedeniyle birlikte çalıştığı diğ...müvekkillerinin davalı bankaya yaptıkları başvurular sonucunda ferdi kaza sigorta poliçesi, güvenli hayat sigorta poliçesi ve benim evim sigorta poliçe örneklerinin verildiğini, ancak bunların yetersiz old...m riskini kapsayan hayat sigorta poliçesinin verilmemiş olduğunu, ölüm halinde sadece güvenli hayat sigortası poliçesi karşılığı 10.000,00 tl vefat teminatı ödenebileceğinin beyan edildiğini, bunun dahi müvekk...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2014/13479, K.2017/984 
  ...mzalandığı tarihten önce hiper tansiyon ve dislipidemi rahatsızlıkları olduğunun tespit edildiğini, kredihayat sigorta başvuru formunda hastalıkların beyan edilmemesi nedeniyle hayat sigortaları genel şar...araflar arasındaki hayat sigortasından kaynaklanan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından te...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2016/10992, K.2017/9062 
  ...ndi, gereği düşünüldü:-karar-davacı vekili; davacıların murisi... 'in dava dışı bankadan kullandığı kredinedeniyle davalı ... şirketi ile hayat sigortası yapıldığını, davacıların murisinin 16.02.2014 tari...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2016/12524, K.2018/9403 
  ...i kullandığını, aynı tarih başlangıçlı olarak da davalı taraf olan şirkette ...tüketici kredisi ... kredi hayat sigortası katılım sertifikası ile hayat sigortalı olduğunu, murisin 19/10/2013 tarihinde vefat ettiğini, ölüm...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2013/8545, K.2014/5846 
  ... ve bila sayılı yazısında poliçe başlangıç tarihinden önce eşinde koroner arter hastalığı olması ve kredi hayat sigortası başvuru formlarında söz konusu hastalığın beyan edilmemesi nedeni ile hayat sigortaları genel şartl...
  Yargıtay 17.hukuk dairesi E.2014/9284 K.2016/11400 
  ... a r a r-davacılar vekili; davacılar murisi müteveffa ....'ın 10/06/2011 tarihinde .... şubesi'nden krediçektiğini, kredi çekilmesi sırasında müteveffaya uzun süreli kredi hayat sigorta poliçesi düzenlend...mesitaraflar arasındaki hayat sigortasından kaynaklanan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın husumetten reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar ve...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2015/5463, K.2017/11695 
  ...ya incelendi, gereği düşünüldü:-k a r a r-davacılar vekili, davacıların murisinin kullandığı konut kredisi nedeni ile 10 yıllık hayat ... poliçesi düzenlendiğini, miras bırakanın 29.08.2014'de öldüğünü, k...an reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.dava, kredili hayat sigortasısözleşmesine dayalı alacağın tahsili istemine ilişkindir.somut uyuşmazlıkta, ... poliçesinin dava d...
  Yargıtay 17. hukuk dairesi E.2018/2990, K.2018/12802 
  ... -k a r a r-davacı vekili, müvekkillerin miras bırakanı ... 'ın ... İş bankası merkez şubesi'nden kredikullandığını, müvekkilin kredi kullanırken zorunlu olarak kendisine hayat sigortası yapıldığını, mi...