Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

İmzaya itiraz bilirkişi raporları acil yardım istiyorum

Herkese iyi çalışmalar 2016 11.ayda halkbankasından adıma imza atılmış 250bin tl lik senet icraya konulmuş ve şahsım a İcra işlemi başlatıldı 5 gün içerisinde itiraz ederek imzaya borca itiraz ettim bu nedenle imza örneklerim Samsun polis kriminal e gitti ve sonuç olarak mümkün muhtemel el ürünü olarak geldi kesinlik içermediği için rapor tekrar adli tıp kurumuna gitti Ordandan aynı şekilde rapor geldi mümkün muhtemel olarak kesinlik içermeyen bilirkişi raporları borçlu Leh’ine sonuçlanması zorunludur diye birçok Yargıtay kararı olduğu halde hakim tekrarda ankara adliyesinin belirlediği 2 kişilik sahtecilik imza inceleme uzmanlarından rapor istedi ordan da el ürünü olduğu mümkün olabilir fakat imza karakteristik  ve kalagrafik özellikler olarak kişiye atfedilebilecek imZa tarzı değildir KESİN sonuç vermek mümkün değildir sadece benzerlik ler vardır raporu geldi toplamda 4 kez rapor geldi aynı şekilde fakat 3 Yıldır süren davada hakim sonuça gitmiyor borçlu Leh’ine olduğu halde ısrarla bitirmiyor davayı bütün raporlar aynı Türkiye Cumhuriyetinde bütün imza inceleme makinalarıda ayı hepsi aynı sonucu veriyor gelen raporlarda aynı bu davayı  nasıl sonuca götürebiliriz kesin sonucu mümkün olmayan bir imza gideceği kurumda kalmadı ne yapmalıyım yardımcı olursanız görüşlerinizi bekliyorum Cevaplar


İmzaya itiraz - bilirkişi kurulu - raporlar arasında çelişki Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2014/29203 K:2015/1788 
...endirildiğinin belirtildiği, bu durumda raporlar arasında çelişki oluştuğu görülmektedir.mahkemece, kesinkanaat içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte olmayan raporlar hükme esas a...lan 15.5.2014 tarihli raporda ise, imzaların borçlu ... elinden çıkmış olmasının kuvvetle mümkün ve muhtemel olarak değerlendirildiğinin belirtildiği, bu durumda raporlar arasında çelişki oluştuğu görülmekted...a uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte olmayan raporlar hükme esas alınıp yorumlanarak borçluların imzaya itirazlarının kabulüne karar verilmesi doğru değildir.o halde, mahkemece, daha önce aldırılan iki r...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2016/32236, K.2018/4374 
... “ciro imzasına itiraz ettiği,, mahkemece, adli tıp kurumu tarafından düzenlenen 02/12/2015 tarihli kesinkanaat içermeyen rapor hükme esas alınarak itirazın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.İtiraza...li itibariyle kısmi benzerlik görülmüş, söz konusu ciranta imzasının, ... elinden çıktığı mümkün ve muhtemelolarak değerlendirilmiş ise de mukayeseye esas imzaların kendi aralarında istikrar taşımamaları ned...e dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas alınıp yorumlanarak imzaya itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. sonuç : borçlunun temyiz itirazlarının kabulü i...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2016/27214, K.2018/548 
...arak imza itirazında bulunduğu, mahkemece, adli tıp kurumu tarafından düzenlenen 12/05/2016 tarihli kesin kanaat içermeyen rapor hükme esas alınarak itirazın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.İtiraza...ız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın kuvvetle muhtemel ...'ın eli ürünü olduğunun bildirildiği, borçlunun 02/06/2016 tarihli duruşmada bilirkişi raporunu ...elendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine...t içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas alınıp imzaya itirazın kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. sonuç : borçlunun temyiz itirazlarının kabulü i...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2016/26001, K.2017/16145 
...len yasal sürede icra mahkemesine başvurarak imzaya itiraz ettikleri, mahkemece, 11.05.2016 tarihli kesin kanaat içermeyen adli tıp kurumu raporu hükme esas alınarak, borçluların imzaya itirazlarının redd...kurumu başkanlığı fizik İhtisas dairesi'nden alınan 11.05.2016 tarihli raporda; imzaların kuvvetle muhtemel ... ve ...'nun eli ürünü olduğu bildirilmiştir. her ne kadar mahkemece, adli tıp kurumu tarafından ...endikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:alacaklı tarafından borçlular aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde; borçluların, örnek (10) numara...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2016/17438, K.2017/9480 
...arak imza itirazında bulunduğu; mahkemece, adli tıp kurumu tarafından düzenlenen 10/03/2016 tarihli kesin kanaat içermeyen rapor hükme esas alınarak talebin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. İtiraza... ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzaların kuvvetle muhtemel ...'ün eli ürünü olduğu belirtildiği, borçlu vekilinin, 24/03/2016 tarihli dilekçesi ile yeniden bi...elendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine...t içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas alınıp imzaya itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. sonuç : borçlunun temyiz itirazlarının kabulü i...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2016/23684, K.2017/14579 
...k imza itirazında bulundukları, mahkemece, adli tıp kurumu tarafından düzenlenen 01/04/2016 tarihli kesin kanaat içermeyen rapor hükme esas alınarak borçlu şirket yönünden takibin iptaline karar verildiği ...mından farklılıklar saptandığından söz konusu imzaların mevcut mukayese imzalarına kıyasla kuvvetle muhtemel ...'ın eli ürünü olmadığının bildirildiği, alacaklı vekilinin, 04/05/2016 havale tarihli dilekçesi ...lendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :alacaklı tarafından borçlular aleyhine çeke dayalı olarakkambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine...t içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas alınıp imzaya itirazın kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. sonuç : alacaklının temyiz itirazlarının kabulü...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2016/16928, K.2017/9472 
... borçlunun eli ürünü olup olmadığı hususunda net bir görüş bildirilmemiş olup, raporlar bu hali ile kesinkanaat içermediğinden hüküm kurmaya elverişli olmadıkları açıktır.o halde mahkemece, grafoloji ve y...luşturulacak kuruldan yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, kesin kanaat içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas alınıp imzaya itir...nlığı tarafından düzenlenen 21.10.2015 tarihli raporda; “imzaların ... eli ürünü olmasının kuvvetle muhtemel olduğu yönünde görüş bildirildiği, borçlunun rapora itirazı üzerine alınan ... üniversitesi güzel s...geler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, örnek (10) numaralı ödeme emri...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2016/27659, K.2018/796 
... suretiyle itirazın kabulüne karar verilmiş ise de, adli tıp kurumundan alınan raporun, bu hali ile kesinkanaat içermediği ve dolayısıyla hüküm kurmaya elverişli olmadığı açık olup, söz konusu raporun anı...luşturulacak kuruldan yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, kesin kanaat içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas alınarak yazılı şe...n iptalini istediği, mahkemece, yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde, paraf imzanın kuvvetle muhtemel borçlu eli ürünü olmadığı tespit edildiğinden imzaya itirazın kabulü ile takibin İİk 170/a maddesi ...elendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : alacaklı tarafından borçlu hakkında çeke dayalı olarakkambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, örnek 10 numaralı ödeme emrini...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2014/29203, K.2015/1788 
...dirildiğinin belirtildiği, bu durumda raporlar arasında çelişki oluştuğu görülmektedir. mahkemece, kesinkanaat içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte olmayan raporlar hükme esas a...lan 15.5.2014 tarihli raporda ise, imzaların borçlu ... elinden çıkmış olmasının kuvvetle mümkün ve muhtemel olarak değerlendirildiğinin belirtildiği, bu durumda raporlar arasında çelişki oluştuğu görülmekte...a uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte olmayan raporlar hükme esas alınıp yorumlanarak borçluların imzaya itirazlarının kabulüne karar verilmesi doğru değildir. o halde, mahkemece, daha önce aldırılan iki ...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2017/6056, K.2018/10801 
...diği görülmüştür.o halde, mahkemece aldırılan ilk iki raporun çelişkili olduğu, son iki raporda ise kesinkarar bildirilmediğinden, uzman bilirkişilerden oluşturulacak kuruldan yeniden rapor alınarak sonuc...erden oluşturulacak kuruldan yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, kesin kanaatiçermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas alınıp, ...ı fizik İhtisas dairesi adli belge İnceleme şubesi tarafından düzenlenen 3. ve 4. raporda; kuvvetle muhtemel....eli ürünü olduğu ... belirtildiği; mahkemece, borçlunun eli ürünü olduğuna karar verildiği görü...elendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine... dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas alınıp, yorumlanarak imzaya itirazın reddi yönünde hüküm tesis edilmesi ve istinaf başvurusunun da bölge adliye mahkemesi'nce e...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2016/27580, K.2018/1288 
...rkişilerden oluşturulacak kuruldan yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, kesin kanaat içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas a...05.2016 tarihli raporda; sözkonusu imzaların isim yazısı ile birlikte değerlendirildiğinde kuvvetle muhtemel ...'ın eli ürünü olduğu ... belirtildiği, borçlu vekilinin, 19.07.2016 tarihli duruşmada yeniden bi...elendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine... dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas alınıp, yorumlanarak imzaya itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.sonuç : borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2015/16944, K.2015/28358 
...02.2015 tarihli “jandarma uzmanlık raporunda ise net bir görüş bildirilmediği açık olup, mahkemece, kesin kanaat içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte olmayan raporlar hükme esas a...ma uzmanlık raporunda da, itiraza konu edilen imzaların borçlu s.. ç.. eli ürünü olmasının kuvvetle muhtemel olduğu ifade edilmiştir.bu durumda, 13.11.2012 tarihli bilirkişi raporu ile 10.11.2014 tarihli adli...eler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :alacaklı tarafından, bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, örnek 10 numaralı ödeme emrini...yla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte olmayan raporlar hükme esas alınıp yorumlanarak borçlunun imzaya itirazının reddine karar verilmesi doğru değildir.sonuç : borçlunun temyiz itirazlarının kabulü il...
Yargıtay 12.hukuk dairesi E.2015/4922 K.2015/15415 
..., itiraza konu edilen imzanın aidiyeti konusunda net bir görüş bildirilmediği açık olup, mahkemece, kesinkanaat içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte olmayan raporlar hükme esas a...eklinde tersim edilmiş olan iki adet borçlu imzasının ...'in eli ürünü olmasının kuvvetle mümkün ve muhtemel olduğunun değerlendirildiği, borçlunun talebi üzerine ... tarafından düzenlenen 31.10.2014 tarihli ...n sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:alacaklı tarafından keşidecisi ... (...) olan bonoya dayalı olarakbaşlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, örnek 10 numaralı ödeme emrini...yla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte olmayan raporlar hükme esas alınıp yorumlanarak borçlunun imzaya itirazının kabulüne karar verilmesi doğru değildir. öte yandan, kural olarak senetteki imzanın borç...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2017/658, K.2018/767 
...rkişilerden oluşturulacak kuruldan yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, kesin kanaat içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas a...kımından farklılıklar saptandığından söz konusu imzanın mevcut mukayese imzalarına kıyasla kuvvetle muhtemel ...'ın eli ürünü olmadığının belirtildiği, alacaklı vekilinin, bilirkişi raporuna süresi içerisinde...ece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas kanunu'nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik ya... dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas alınıp, yorumlanarak imzaya itirazın kabulü yönünde hüküm tesis edilmesi ve istinaf başvurusunun da bölge adliye mahkemesi'nce ...

Cevapla

Yukarıdaki Yargıtay içtihatları yeterince yol gösterici. Hakim bu çerçevede bir karar vermek zorunda. 

Düzenle Cevapla Sil

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim