1. Anasayfa
 2. Vatandaş Soruyor
 3. araca yanlış yakıt konması hukuki görüş talebi

Araca yanlış yakıt konması hukuki görüş talebi

Yanlış yakıt konması sonrası aracımın yetkili serviste (İstanbul Maltepe Erel Audi yetkili servisi) arıza tespiti ve tamiri yapılmıştır. Sistemde çapaklanma olmadığı tespit edilmiştir. Mazot filtresi ve yüksek basınç pompasını değişimi yapılmıştır. Diğer yakıtla alakalı birimlerin ise temizliği yapılmıştır. 100 km test sürüşü sonrası araç sorunsuz olarak tarafıma teslim edilmiştir. Fatura bedeli 12303 tl benzin istasyonu tarafından ödenmiştir. Ancak araç teslim alındıktan 4 gün sonra toplamda 500 km yapmadan yolda kalmıştır. Diğer yetkili servis (Bursa Doğuş oto Audi yetkili servisi) tüm yakıt sisteminde çapaklanma olduğunu tespit edip yanlış yakıt arızasının devamı yönünde karar vermiştir. Tüm yakıt sistemi tamamen değiştirilmiş olup 42300tl fatura bedeli olarak belirtilmiş, aracın arızasını giderip teslim etmiştir. İkinci tamir masrafını ne önceki yetkili servis ne de benzin istasyonu üstlenmemiş olup tarafımdan ödenmiştir. Mahkemenin makine mühendisleri odasından bilirkişi atadığı internet araştırmalarından öğrenilmiş olup zaman ayırıp aşağıdaki sorunun cevaplanmasını arz ederim.

SORU: Araç sahibi davayı kime açması gerekir? 
Ramazan ALBAYRAK

05054773045

22.8.2019 14:27:22

Yorumlar

Sorulara verilen cevaplar tartışma amaçlı olup hukuki sorunlarla ilgili konularda avukatlardan destek almanız önerilir. Sitede yazılan cevaplardan ötürü yaşanan hukuki sorun ve mağduriyetlerden hukukmedeniyeti.org sorumlu değildir.

Cevap Yaz


 •  

  T.C.

  Yargıtay

  17. Hukuk Dairesi


  Esas No:2014/5728

  Karar No:2014/4768

  K. Tarihi:31.3.2014


  MAHKEMESİ : İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

  TARİHİ : 11/12/2013

  NUMARASI : 2012/225-2013/432


  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:


  -K A R A R-


  Davacı vekili müvekkiline kasko sigortalı aracın davalı şirkete ait yakıt istasyonunda yanlış yakıt konulması nedeniyle gerçekleşen yangın sonucu hasarlandığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere sigortalıya ödenen 179.573,00 TL hasar bedelinin 04.05.2012 ödeme tarihinden işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı vekili, kusura itiraz ederek yangının çıkış nedeninin bilinmediğini, yanlış yakıt konulmasının arızaya yol açıp yangına sebep olmayacağını bildirerek davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulü ile 119.178,00 TL’nin 04.05.2012 ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Dava kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.

  Dava konusu olayda, davacıya kasko sigortalı olan araca davalı şirkete ait akaryakıt istasyonundan yakıt alınmış, ancak istasyon görevlisi tarafından aracın deposuna dizel yakıt yerine benzin konulması sonucu, yanlış yakıt nedeniyle kısa bir süre sonra aracın yanması üzerine davacı kasko şirketi tarafından sigortalısına yapılan ödeme üzerine davaya konu rücuen tazminat isteminin, mahkemece kabulüne karar verilmiştir. Hükme esas alınan 05.11.2013 günlü bilirkişi raporunda, dizel yakıt yerine yanlışlıkla benzin konulması sonucu meydana gelen olayda yakıt filtresi dolumdan önceki dizel yakıtı ile dolu olduğundan ve yakıt deponun alt kısmından emildiğinden, öncelikle yakıt donanımında bulunan bu yakıt miktarının motor tarafından tüketilmesi gerektiği, bunun için aracın belirli bir km yol alması gerektiği, donanımdaki bu dizel yakıtın motor tarafından tüketildikten sonra yanlış dolum yapılan benzinin motorca emilmesi, püskürtme pompası ve enjektörler tarafından silindirlerin içine püskürtülmesi üzerine benzinin daha silindirlere ulaşmadan ve silindirlerin içinde alev almaya başlaması sonucu motorda kısa sürede çok yüksek sıcaklıklar olması üzerine motor kaputunun aşırı ısınması üzerine dumanlı ve alevli yangın olacağı, sürücünün araçtaki performans düşüklüğünü fark etmesi ile aracını sağa çekerek motor kaputunu açması üzerine motorda oluşan yangını fark ettiği, araç sürücüsünün gerekeni yaptığı ve bu nedenle davalı vekilinin belirttiği şekilde yola devam etme kusurunun olmadığı bildirilmiştir. Davalı vekili tarafından dosyaya ibraz edilen özel bilirkişi raporunda ise yanlış yakıt konulup kontak çalıştırıldıktan hemen sonra araçda performans düşüklüğü ve aracın arıza lambasının yanacağı, yaklaşık 10-12 km yol gidildiği halde, arıza lambasının yanmaması ve motorun teklememesi, araza belirtisi vermemesinin mümkün olmadığı, bu konuda sürücünün dikkati olması ve aracın arıza lambasını dikkate alması gerektiği bildirilmiştir.

  Bu durumda mahkemece konusunda uzman üçüncü bir bilirkişiden araçta yanlış yakıt yüklenmesi nedeniyle aracın özelliklerine ve modeline göre uyarı, ikaz verip vermeyeceği, araçta bu konuda ne gibi işaretler olacağı hususlarında, önceki bilirkişi raporları da irdelenerek ayrıntılı, açıklamalı, gerekçeli denetime elverişli, çelişkileri giderici bir rapor alınıp sonucuna göre müterafik kusur olup olmayacağı değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 31.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 • 1. servis ve akaryakıt firmasına dava açabilirsiniz.