1. Anasayfa
 2. Vatandaş Soruyor
 3. Yargıtay 19. Ceza Dairesinin Kararı - Karşılıksız Çeke "Karşılıksızdır" Kaşesi Vurmamak

Yargıtay 19. ceza dairesinin kararı - karşılıksız çeke "karşılıksızdır" kaşesi vurmamak

İyi günler sayın meslektaşlarım,

Ben de genç bir avukat adayıyım. Bir araştırmamda kullanmak üzere aşağıda linkini koyduğum kararın esas numarasını ve metnini arıyorum. Aynı ya da benzer bir kararı paylaşabilecek olursa çok memnun olurum.

İyi çalışmalar


https://www.haberturk.com/tv/burasi-turkiye/haber/1809003-yargitay-dan-emsal-karar-ceke-karsiliksiz-kasesi-vurmayan-bankaciya-hapis-cezasi-verildi


28.9.2019 13:49:20

Yorumlar

Sorulara verilen cevaplar tartışma amaçlı olup hukuki sorunlarla ilgili konularda avukatlardan destek almanız önerilir. Sitede yazılan cevaplardan ötürü yaşanan hukuki sorun ve mağduriyetlerden hukukmedeniyeti.org sorumlu değildir.

Cevap Yaz

 • çek kanunv7/4 bend.bk

 • T.C.
  Yargıtay
  19. Ceza Dairesi
   Genişlet  +  -

  Esas No:2015/8582
  Karar No:2017/2348
  K. Tarihi:


  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi

  SUÇ : 5941 Sayılı Kanuna Aykırılık

  HÜKÜM : Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

  5941 sayılı Kanun'un 7/4. maddesindeki; ''Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olaraktalebe rağmenkarşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.'' hükmüne rağmen sanığın; imzanın çek keşidecisine ait olup olmadığı hususunda gerekli ve yeterli araştırmayı yapmayarak yerinde görülmeyen soyut sebeplerle dava konusu çeke ''karşılıksızdır'' işlemi yapmaması şeklinde gerçekleşen fiilinin suç oluşturduğu cihetle, atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı gerekçe ile beraatına hükmolunması,

  Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 16/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.