Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin Kararı - Karşılıksız Çeke "Karşılıksızdır" Kaşesi Vurmamak

İyi günler sayın meslektaşlarım,

Ben de genç bir avukat adayıyım. Bir araştırmamda kullanmak üzere aşağıda linkini koyduğum kararın esas numarasını ve metnini arıyorum. Aynı ya da benzer bir kararı paylaşabilecek olursa çok memnun olurum.

İyi çalışmalar


https://www.haberturk.com/tv/burasi-turkiye/haber/1809003-yargitay-dan-emsal-karar-ceke-karsiliksiz-kasesi-vurmayan-bankaciya-hapis-cezasi-verildiCevaplar


T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi
 Genişlet  +  -

Esas No:2015/8582
Karar No:2017/2348
K. Tarihi:


MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi

SUÇ : 5941 Sayılı Kanuna Aykırılık

HÜKÜM : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

5941 sayılı Kanun'un 7/4. maddesindeki; ''Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olaraktalebe rağmenkarşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.'' hükmüne rağmen sanığın; imzanın çek keşidecisine ait olup olmadığı hususunda gerekli ve yeterli araştırmayı yapmayarak yerinde görülmeyen soyut sebeplerle dava konusu çeke ''karşılıksızdır'' işlemi yapmaması şeklinde gerçekleşen fiilinin suç oluşturduğu cihetle, atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı gerekçe ile beraatına hükmolunması,

Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 16/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim