Bu kararın karar düzeltmesine nasıl ulaşabiliriz...? Literatürde bu kararın düzeltmeye gittiğine dair referans veriliyor.

"D5D.,.13.12.1989, E: 1989/2735, K: 1989/2286, DD., Sayı 78-79, s. 270; Nitekim bu kararın karar düzeltme aşamasında Danıştay bu görüşünü değiştirerek, “…Yetki devrinde bulunan Bakanın işlem tesisi sırasında görevden ayrılmış olması… yetki devrinin kendiliğinden sona ermesini gerektiren bir hal olarak kabul edilemeyeceğinden…” şeklinde karar vererek söz konusu ayrımı açıkça ortaya koymuştur. D5D., 20.5.1993, E:1989/2727, K:1989/2113, nakleden, Karavelioğlu, s.158."


Bahse konu düzeltme kararına literatürde geçmesine rağmen bir türlü ulaşamadım...


18.12.2019 12:20:31

Yorumlar

Sorulara verilen cevaplar tartışma amaçlı olup hukuki sorunlarla ilgili konularda avukatlardan destek almanız önerilir. Sitede yazılan cevaplardan ötürü yaşanan hukuki sorun ve mağduriyetlerden hukukmedeniyeti.org sorumlu değildir.

Cevap Yaz

  • test