1. Anasayfa
 2. Vatandaş Soruyor
 3. Eşe karşı kasten yaralama davasında şikayetten vazgeçme dava düşer mi ?

Eşe karşı kasten yaralama davasında şikayetten vazgeçme dava düşer mi ?

şiddet sebebiyle eşim karakola gitmiştir.sonrasında ifadesini geri almasına rağmen mahkeme tebliğatı tarafımıza gönderilmiştir.5.ay da mahkeme gözüküyor.fakat eşim mahkemeyi iptal etmek istiyor nasıl bir yol izlemesi uygun olur.yardımcı olursanız sevinirim.
12.2.2020 14:31:22

Yorumlar

Sorulara verilen cevaplar tartışma amaçlı olup hukuki sorunlarla ilgili konularda avukatlardan destek almanız önerilir. Sitede yazılan cevaplardan ötürü yaşanan hukuki sorun ve mağduriyetlerden hukukmedeniyeti.org sorumlu değildir.

Cevap Yaz

 • T.C.
  Yargıtay
  3. Ceza Dairesi

  Esas No:2017/9769
  Karar No:2018/4375
  K. Tarihi:

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Düşme

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanığın suç tarihinde tartıştığı eşi olan mağduru kulağına vurmak suretiyle yaraladığı, mağdurdaki yaralanmanın Aydın Devlet Hastanesi'nin 12/08/2014 tarihli rapor içeriğine göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığının belirtildiği, sanık hakkında TCK'nin 86/1, 86/3-a maddeleri gereğince cezalandırılması için kamu davası açıldığı, dosyada mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığına dair bir raporun bulunmadığı ve sanığın üzerine atılı eşe karşı yaralama suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayete tabi olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 • eşe karşı işlenen yaralama, kasten müessir fiil eyleminde şikayetten vazgeçme halinde kamu davası düşmez.

 • Duruşmada hakime, eşinizin ağzını burnunu iyice kırdığınızı ve pişman olmadığınızı söyleyin. Hakim sizin ne kadar haşin bir erkek olduğunuzu görünce sizi affedip bağrına basacaktır. Ceza da vermez.

 • basit yaralama tehdit hakaret vs suçlarda uzlaştırma kapsamında olduğundan dosyanıza uzlaştırmacı atanacak uzlaşırsanız dosya kapanır.

 • Öyle bir yol yok