Tarafıma ilamsız icra takibi yapılmış,itiraz süresi Pazartesi bitiyor.Kararnamede itiraza ilşkin hüküm yok.İtirazı götürsem icralar alır mı
"Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" kararları bulmak ister misiniz? Arama kavramlarınızı sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
Yorumlar
Sorulara verilen cevaplar tartışma amaçlı olup hukuki sorunlarla ilgili konularda avukatlardan destek almanız önerilir. Sitede yazılan cevaplardan ötürü yaşanan hukuki sorun ve mağduriyetlerden hukukmedeniyeti.org sorumlu değildir.
  • https://www.hukukmedeniyeti.org/haber/20791/adalet-bakanligi-iik-330-madde-uyarica-verilen-tak/

  • 2 / 2633 esas ve 196 Sıra Sayılı Kanun Teklifi 24.03.2010 tarihli Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Kanun henüz Resmi Gazetede yayınlanmamıştır.
    "GEÇİCİ MADDE I- (1) COVID-19 salgın hastalığının Ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;    a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,


Cevap Yaz