Asliye hukuk mahkemesi kararında temyiz yeri ve temyiz süresi yazılmamış


Halk Bank şahsıma alacak davası açtı. Duruşmaya davalı olarak gidemedim. Hakim davacının davasının kabulüne karar vermiş kararda kesin kanun yolu yazılı değil itiraz merci ve itiraz süresi yazılmamış olduğunu Uyap portalından öğrendim.. Karar gelince istinafa mı temyiz etmeliyim. Yoksa kanun yararına T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel müdürlüğüne mi başvurmalıyım.. Bu konuda içtihatta ihtiyacım vardır.
"Asliye hukuk mahkemesi kararında temyiz yeri ve temyiz süresi yazılmamış" kararları bulmak ister misiniz? Arama kavramlarınızı sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
Yorumlar
Sorulara verilen cevaplar tartışma amaçlı olup hukuki sorunlarla ilgili konularda avukatlardan destek almanız önerilir. Sitede yazılan cevaplardan ötürü yaşanan hukuki sorun ve mağduriyetlerden hukukmedeniyeti.org sorumlu değildir.
  • Kesinlik s?n?r? kamu d?zeni ile ilgilidir. Bozma ile birlikte davac? ... d???ndaki daval?lar y?n?nden manevi tazminat miktarlar? kesinle?mi? olup bozma sonras? davac? ... lehine h?kmedilen manevi tazminat miktar? itibariyle an?lan yasan?n y?r?rl???nden sonra verildi?inden kesin niteliktedir. Kesin olan kararlar?n temyiz istemleri hakk?nda mahkemece bir karar verilebilece?i gibi, 01.06.1990 g?n 3/4 say?l? ??tihad? Birle?tirme Karar? uyar?nca Yarg?tay?ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilece?i

Cevap Yaz