Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin0 oy

hukuk başlangıcı ödev

Hırsızın başkasına devrettiği mal alıcıyı ne zaman iyi niyetten çıkartır.Cevaplar


Türk Medeni Kanunu

Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından

Madde 989- TaĢınırı çalınan, kaybolan ya da iradesi dıĢında baĢka herhangi bir Ģekilde elinden çıkan zilyet, o Ģeyi elinde bulunduran herkese karĢı beĢ yıl içinde taĢınır davası açabilir.

Bu taĢınır, açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eĢya satanlardan iyiniyetle edinilmiĢ ise; iyiniyetli birinci ve sonraki edinenlere karĢı taĢınır davası, ancak ödenen bedelin geri verilmesi koĢuluyla açılabilir.

Diğer konularda iyiniyetli zilyedin haklarına iliĢkin hükümler uygulanır.

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement