Makaleler

Vatandaş Soruyor Soru Sor

Denetimliligi yakmak
1 gün önce soruldu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
9 gün önce soruldu
Gbt, koronavirüs, taahüdü ihlal
10 gün önce soruldu
Dosya karara cıkmış
22 gün önce soruldu
Davam ne zaman sonuçlanır..?
22 gün önce soruldu
Tazmınat hakkı
1 ay önce soruldu

Diğer Haberler Tümünü Göster

Coronavirus nedeniyle bilirkişilerin raporlarını teslim edememesi

T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı Sayı :87844950-650.01.2.2017-E.43/9795 Konu : Korona Virüsü Hakkında Alınacak 30/03/2020 Tedbirler DAĞITIM YERLERİNE Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Covid-19 hastalığının Ü

HSK'nın Coronavirüs tedbirleri

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL KURUL KARARI Esas No Karar No 2020/ Karar Tarihi 30/03/2020 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu 6087 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 30/03/2020 tarihinde toplandı. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Corona Virüs (C

Koronavirüs salgınında İstanbul'da son durum ne?

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da koronavirüsle ilgili tıbbi mücadele ve önlemler sürüyor.Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 5 bin 698, can kaybı sayısı ise 92 oldu.Bakanlık, bazı kaygılara dayandırarak verileri şehir bazında açıklamıyor.Konuştuğumuz An

Koronavirüs salgını: Yanlış bilgilerin viral olmasını nasıl durdurabilirsiniz?

İnternet, koronavirüsle ilgili çok sayıda yanlış bilgiyle dolu. Uzmanlar da bu nedenle herkese "bilgi hijyeni" çağrısı yapıyor. Peki bu dönemde kötü ve yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için neler yapabilirsiniz?1. Durun ve düşününKoronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler konusunda ailenizi

İşe iade davası - Geçerli ancak haksız fesih örneği : somut olaya uygulanma imkanı bulunmayan nedene dayalı fesih

T.C.Yargıtay9. Hukuk Dairesi  Esas No:2018/57Karar No:2018/17251K. Tarihi:MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİİLK DERECEMAHKEMESİ : ... 6. İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.Yer

Vekaletnamenin fotokopisi ile yapılan araç satışı-Noterin sorumlu olması

3. Hukuk Dairesi         2019/2261 E.  ,  2019/9946 K."İçtihat Metni"Davacı ... ile davalı ... aralarındaki tazminat davasına dair İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 08/12/2015 günlü ve 2014/248 E.-2015/457 K. sayılı hükmün onanması hakkında dairece ve

Hibe sözleşmesi kapsamında taahhüt edilen işin yapılamaması-Teminatın irat kaydedilmesi

13. Hukuk Dairesi         2016/26239 E.  ,  2019/12548 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen

Evin üzerinden geçen elektrik hattına temas nedeniyle vefat-tazminat davası

3. Hukuk Dairesi         2019/5600 E.  ,  2020/2 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz

İş kazası- nedensellik bağını kesen sebepler Üçüncü kişinin ağır kusuru-Mücbir sebep-Beklenmeyen hal

Hukuk Genel Kurulu         2015/2682 E.  ,  2019/986 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İş MahkemesiTaraflar arasındaki “rücu” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Zonguldak 3. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 14.10.2014 tarihli ve 2014/140 E., 2014/840

Elektrik kesintisi nedeniyle uğranılan zararın dağıtım şirketinden tahsili talebi -mücbir sebep savunması -HGK kararı

Hukuk Genel Kurulu         2017/444 E.  ,  2019/1083 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “maddi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen13.12.2013 t