Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Madde No:1

(Değişik: 2/7/2012-6352/1 md.)

Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.

Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur.

İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra katipleri arasından Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir.

İcra katipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Adalet Bakanlığının bu konuda yetki vereceği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. Unvan değişikliği suretiyle icra katipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun yüzde ellisini geçemez.

İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin, yazılı sınav, sözlü sınav, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir.

İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilir.

İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi bir nedenden dolayı yokluğu halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilir.

Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir.
Bu madde ile ilgili makaleler/haberler
Yargıtay icra için borçluyu baskıcı davranış sergileyerek taciz eden avukatı haksız buldu Avukatları mesleği icra ederken en çok heyecanlandıran anlar İbraz edilmeyen bononun protesto edilmesi, icraya konulması İcra İflas Hukukunda Şikayet Nedir? Şikayetin Sebepleri, Tarafları, Süresi, Sonuçları Nelerdir? İcra Hukukunda Takas İcra memuru tebliğatın usulsüzlüğünü resen gözetebilir x gözetemez ! 4.HD vs 12 HD :) Tüketiciler! 3300 TL'den düşük alacaklarınızı doğrudan doğruya icraya vermeyin! Uzel traktör, 382 milyon lira bedelle icradan satılık | Şirketler Haberleri İcra hukuku bu kadar da karıştırılır mı? İcrada 'e-tebligat' ve 'e-haciz' dönemi - Milliyet Haber İcra daireleri kapatılıp uzman bürolar kurulacak Yargıtay'ın İcra ve İflas Hukukuna ilişkin son içtihatları semineri İCRA MAHKEMESİNİN HANGİ KARARLARI TEMYİZ EDİLEBİLİR ? İcra memurları yanlış eve girip çeyizi götürdü 3610 TL'den düşük tüketici hakem heyeti kapsamındaki alacaklarınızı doğrudan doğruya icraya vermeyin verilenlere de itiraz edebilirsiniz! Avukatlar dikkat! Danışıklı icra takibi yapan avukatın , resmi evrakta sahtecilik suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmedildi Dikkat! İcra mahkemesinde vekalet alacağınızı garantileyin. İcranın ve yargının tebligat çilesine son İcra hukukunda Şikayet ( İİK. 16-18 .Md) ve şikayet yargılamasının özellikleri İcra Hukukunda Süresiz şikayete tabi işlemler Kopan kol için ‘icra' komedisi AYM : İcra takibininde imzaya itiraz davasında hâkim odasında bilirkişi raporu kararı İcrada takibi sayısında rekor : 24 milyon dosya YENİ İCRA VE İFLAS KANUNU Dolandırıcıların İcra Yöntemi Yeni İcra İflas Kanununa ilişkin öneriler İstinaf ile yerel mahkemeler çöktü! Yeni icra iflas kanunu kulisi : Bir günde iflas erteleme mi olur? Hukukçulardan fahiş ilan ücretlerine tepki ! Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlar. İstinaf yoluna başvurulursa icraya konulabilir mi? Yargıtayın ilke kararları yargıya açılmalıdır! 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu - Tam Metni - En son güncelleme 12 Aralık 2016 Eve icradan kâğıt geldi! İcra iflas kanunu taslağı Yeni Kanun tasarısı ile İcra İflas Kanunundaki değişiklikler : Konkordato, İflas Erteleme... İcra ve İflas Kanun Tasarısının Genel Kurulda 23 maddesi kabul edildi. İcra ve İflas Kanunu Tasarısı TBMM'de kabul edildi
Bu madde ile ilgili örnekler
Bu madde ile ilgili koleksiyonlar

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim