Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol





Sitenize Ekleyin

Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller



Madde No:354

Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikayete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer.

(Mülga ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/103 md.)

(Ek fıkra: 31/5/2005 - 5358/22 md.)İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.

(Ek fıkra: 31/3/2011-6217/6 md.)Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.


YILLAR İTİBARİYLE BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
DÖNEM16 YAŞINI DOLDURANLAR16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR


01.01.2018 -

01.01.2017 -                                                                   


Aylık

2.029,50 TL

1.777,50 TL



                                                    

01.01.2016 – 31.12.2016


1.647,00

01.07.2015 – 31.12.2015
1.273,50

01.01.2015 – 30.06.2015
1.201,50

01.07.2014 – 31.12.2014
1.134,00

01.01.2014 – 30.06.2014
1.071,00

01.07.2013 – 31.12.2013
1.021,50

01.01.2013 – 30.06.2013
978,60

01.07.2012 – 31.12.2012
940,50

01.01.2012 – 30.06.2012
886,50

01.07.2011 – 31.12.2011
837,00

01.01.2011 – 30.06.2011
796,50

01.07.2010 – 31.12.2010
760,50





Bu madde ile ilgili makaleler/haberler
Bu madde ile ilgili örnekler
Bu madde ile ilgili koleksiyonlar





Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim