Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesiMadde No:364

(Değişik: 2/3/2005-5311/25 md.)

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya değeri kırk bin Türk lirasını geçen nihaî kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.

_________________

24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “onbin lirayı” ibaresi “kırk bin Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.
Temyizde yeniden değerleme oranı uygulanamayacağından İcra Hukuk Mahkemesi -  01.01.2018'den itibaren İstinaf sınırı      8.310 TL


Temyiz sınırı  40.000  TL(01.01.2017-31.12.2018 arası İstinaf sınırı 7.260 TL, temyiz sınırı 40.000 TL; 02.12.2016-31.12.2017 arasında istinaf sınırı 7.000 TL, temyiz sınırı 40.000 TL idi.)

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim