Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kullanılması zorunlu olan basılı kâğıtlarMadde No:19

İcra ve iflâs işleri için aşağıda gösterilen basılı kâğıtların kullanılması zorunludur:

a) İcra tutanağı ve takip talebi, (Örnek No.1)

b) Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin icra emri, (Örnek No.2)

c) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri, (Örnek No.3)

d) Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, bir irtifak hakkının kaldırılmasına veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına veya yükletilmesine ilişkin ilâmların yerine getirilmesinde icra emri, (Örnek No.4)

e) Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin ilâm veya ilâm niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emri, (Örnek No.5)

f) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri, (Örnek No.6)

g) İlâmsız takipte ödeme emri, (Örnek No.7)

h) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No.8)

ı) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No.9)

j) Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No.10)

k) İflâs yolu ile adî takipte ödeme emri, (Örnek No.11)

l) Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü iflâs yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No.12)

m) Adî kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri, (Örnek No.13)

n) Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri, (Örnek No.14)

o) Taşınır rehninin paraya çevrilmesinde borçlunun mal beyanında bulunmasına davet kâğıdı, (Örnek No.15)

p) Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu, (m.38) (Örnek No.16)

r) Takip talebinde bulunulduğuna, verilen belgelere ve ödenen giderlere ilişkin verilecek makbuz (Örnek No.17)

s) İtiraz belgesi, (Örnek No.18)

t) Haciz tutanağı, (Örnek No.19)

u) Birinci haciz ihbarnamesi, (Örnek No.20)

v) İkinci haciz ihbarnamesi, (Örnek No.21)

y) Üçüncü haciz ihbarnamesi, (Bildirim) (Örnek No.21a)

z) Davet kâğıdı, (Örnek No.22)

aa) İstihkak iddiasının bildirilmesine ilişkin belge, (Örnek No.23)

bb) Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağı, (Örnek No.24)

cc) Taşınırın açık artırma ilânı, (m.48) (Örnek No.25)

dd) Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağı, (Örnek No.26)

ee) Taşınmazın açık artırma ilânı, (Örnek No.27)

ff) Borç ödemeden aciz vesikası, (Örnek No.28)

gg) İlâmın icrası belgesi, (Örnek No.29)

hh) Muvakkat rehin açığı belgesi, (Örnek No.30)

ıı) Rehin açığı belgesi, (Örnek No.31)

jj) İflâsın açılmasına, kapanmasına, kaldırılmasına ilişkin ilân, (Örnek No.32)

kk) Tasfiyenin tatili ilânı, (Örnek No.33)

ll) Basit tasfiyede alacaklıları davet ilânı, (Örnek No.34)

mm) Adî tasfiye ve iflasın açılmasının ilânı, (Örnek No.35)

nn) İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli, (Örnek No.36)

oo) Sıra cetvelinin ve ikinci alacaklar toplantısının ilânı, (Örnek No.37)

pp) Tahsilât makbuzu, (Örnek No.38)

rr) Reddiyat makbuzu, (Örnek No.39)

ss) Harç tahsil müzekkeresi, (Örnek No.40)

tt) Tebliğ mazbatalı zarf, (Örnek No.41)

uu) Telgrafla tebliğ zarfı, (Örnek No.42)

vv) Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ait tevdi listesi, (Örnek No.43)

yy) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte icra emri. (Örnek No.44)

 Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim