Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Madde No:11

Esas defterine sıra numarası, müracaat tarihi, alacaklının veya vekilinin isim, şöhret, ikametgahı "yabancı memlekette ise Türkiye'de intihap ettiği ikametgah" borçlunun  veya  kanuni  mümessilinin  isim, şöhret  ve  ikametgahı  ve  bir  terekeye  karşı vakı  olan  taleplerde  kendilerine  tebligat  yapılacak  mirasçıların  isim,  şöhret  ve ikamet gahları, talebin şekil ve mahiyeti ve alacağın nevi ve miktarı ve faiz miktarı ile faizin işlemeğe başladığı tarih ve daireye verilen evrak, alacaklının tatbik imza veya mühürü, makbuz verilip verilmediği ve takip defterinde o işe verilen numara kayıt edildiği gibi muamele neticelendiği zaman bu neticenin neden ibaret olduğu dahi dercedilir. Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim