Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Madde No:14

Kasa defterine kasaya tahsil ve emanet suretiyle giren ve çıkan meblağlar günü gününe kaydedilir. Bu defterin tahsilat kısmında umumi yekün, yekün evrakı naktiye, altın - gümüş haneleri, sıra numarası, verilen makbuzun numarası ve tarihi, dosya ve hesabı cari numaraları,reddiyat numarası ve tarihi, reddiyat kısmında da umumi yekün, yekün, evrakı naktiye, altın, gümüş ve reddiyat numarası ve tarihi, sarfiyatın nev'i, tahsilat numara ve tarihi sütunları bulunur.

Borçlulardan ve borçlu namına üçüncü şahıslardan ve istirdat halinde alacaklılardan alınan paralar nevilerine göre mahsus hanelerine kayıt ve reddedildiği zaman keyfiyet işaret edilir.

             Tahsilat kısmının birinci sütununa tahsilatın umumi yekünu, ikinci sütununa müteaddit sebeplerle yapılan tahsilatın yekünu ve 3, 4, 5 inci sütunlarına tahsil olunan paranın nevileri "evrakı naktiye, altın, gümüş" ve tahsilatın nevileri yazılır. Mevduat için makbuz verilerek müteselsil numaraları defterin yedinci sütununa yazılır.

             Alacaklılara tediyat vakı oldukça reddiyat numarası 10 uncu sütuna işaret edilir. Tediyat kısmında dahi tahsilat kısmında olduğu gibi tediye olunan miktarın heyeti mecmuasını gösteren umumi yekün, reddiyatın müfredat ve yekünu, reddiyatın ne nevi para ile "evrakı naktiye, altın, gümüş" yapıldığı reddiyat ve tahsilat numara ve tarihleri ve sarfiyatın nev'i sütunları vardır.Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim