Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

(İlamsız Takip)Madde No:22

İlamsız takibe mütaallik bütün muameleler bir takip zabıtnamesine sırasıyle muntazaman dercolunur. Bu zabıtnamenin ilk sahifesinde alacaklının veya vekilinin isim, şöhret ve ikametgahı, "alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de göstereceği ikametgah" borçlunun ve varsa kanuni mümessilinin isim, şöhret ve ikametgahı,  bir  terekeye  karşı  yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak olan mirasçıların isim, şöhret ve ikametgahları, alacağın veya talep olunan teminatın Türk parasiyle tutarı, faizli alacaklarda faizinin miktariyle işlemeğe başladığı gün, senet varsa tarih ve hulasası ve yoksa borcun sebebi,alacaklının takip yollarından hangisini talep ettiği gösterilecektir.Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim