Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra Mahkemesine Şikayet)Madde No:25

İcra ve İflas Kanununun 16 ncı maddesi mucibince tetkik merciine şikayet vukuunda tetkik mercii işin dosyasını celp ve tetkik edip kanun dairesinde bir karar ile icra dairesine iade eder. Tetkik mercii tarafından takibin geri bırakılması emrolunmadıkça tetkikat takibin devamına mani olmıyacak surette yapılmak lazımdır.

             İcra dairesi merciin kararı dairesinde lazımgelen muameleleri yapar.Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim