Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

(İflas Muameleleri ve Defterler)Madde No:37

İflas muamelelerinin kaydına mahsus zabıtnameler ciltli bir defter halinde tutulur. Masaya girecek hiç bir mal bulunmamasına mebni tatiline karar verilen tasfiyeler dahi bu hükümde dahildir. Diğer daireler tarafından gönderilen istinabeler üzerine de bu suretle hareket olunur.

             Bütün iflas muameleleri ve tasfiyeye tesir edebilecek bütün vakıalar derhal tarih sırasiyle bu zabıtnameye geçirilir. Mahkemelerden sadır olan kararlar yalnız hüküm fıkrası gösterilerek zikredilir. Kayıtta ait olduğu vesikanın tarih ve numarası da gösterilir.

             Alacaklıların sıra cetveli, paylaştırma cetveli, alacaklılar toplanmasının zabıtnameleri, iflas idaresinin raporları ve iflas işine mütaallik mahkeme kararları bu zabıtnamenin mütemmim kısımlarından olmak üzere dosyasına konulur ve hulasaları ayrıca zabıtnameye dercolunur.Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim