Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

(Malvarlığı Tespiti)Madde No:39

Celbedilen ve icabında zabıta marifetiyle ihzar olunan müflisten hangi tarihte ne miktar sermaye ile işe başladığı, menkul ve gayrimenkul malları nelerden ibaret olduğu ve nerelerde bulunduğu ve kiradaki gayrimenkullerinin kira karşılıkları, bir yerden maaş ve ücret alıyorsa miktarı, mülkiyetten başka gayrimenkul ayni hakları varsa nelerden ibaret olduğu ve diğer bütün kazanç, gelir ve hakları, aile vaziyeti, tahsilde çocukları varsa mektep ücret ve masrafları, hane ve ticarethanesinin aylık masrafları, istihdam ettiği kimselerin ücretleri, kimlerden mali muavenet gördüğü ve kimlere nafaka verdiği, kaç defter tuttuğu, hava oyunlarına girişip girişmediği, hangi tarihte ve ne sebeple acze düştüğü, iflasının neden ileri geldiği, uğradığı zararların sebep ve amilleri, vesayeti altında kimse olup olmadığı ve halin icabına göre lazımgelen diğer sualler sorulur.Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim