Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

(Mevcudat Defteri)Madde No:40

Müflisin menkul ve gayrimenkul bütün mallarını ve takdir edilen kıymetlerini gösterir surette bir mevcudat defteri tanzim olunur.

             Bu defterde müflisin menkul ve gayrimenkul malları, esham, tahvilat ve alacakları ve kıymeti haiz hakları ayrı ayrı fasıllarda ve fakat müteselsil bir numara altında kayıt ve her malın nerede bulunduğu tasrih ve üzerinde üçüncü bir şahsın rehin hakkı veya gayrimenkulleri takyit eden ayni bir hakkı varsa menkul haklar vesikasına ve gayrimenkul haklar tapu sicilinden çıkarılan kayıtlara göre işaret edilir. Gayrimenkuller adi veya hasılat kirası suretiyle kiraya veya işletmeye verilmişse keyfiyet bu deftere kaydolunur ve bu kayıtta kiracıların hüviyet ve ikametgahları, mukavelenin müddeti ve kira karşılığının miktarı gösterilir.

 

             Ecnebi memleketlerde bulunan mallar Türkiye'de açılan iflas lehine paraya çevrilebilip çevrilemiyeceği hususu nazara alınmaksızın bu deftere kaydolunur.

             Masanın İcra ve İflas Kanununa göre haiz olduğu iptal hakları da mahkemelerce kabul edildiği takdirde bu deftere kaydedilir ve bunlar için takribi bir kıymet takdir olunup kıymet hanesinde gösterilir.Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim