Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

(Mevcudat Defteri Tanzimi)Madde No:46

Mevcudat defteri tanzim edilirken memur,

             A – İsmi defterde yazılı olmayan tanınmış alacaklıların isim ve ikametgahları,  

             B – İcra ve İflas Kanununun 194 üncü maddesinde yazılı olanlardan bir davanın mevcut olup olmadığı,

             C – Şahsa ait veya mali zarara karşı sigorta senetleri bulunup bulunmadığı,

             D – Kullandığı velayet ve vesayet hakları ve bu velayet ve vesayete tabi kimseler lehinde bir istihkak veya alacak mevcut olup olmadığı.

             Hakkında müflisi isticvap etmekle mükelleftir.Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim