Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

I- Başvurma harcı:Madde No:

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:14/4/2011) Hukuk,ceza ve ticaret davalarıyla,

 idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

 
I- Başvurma harcı: 

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir,

ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

 
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde    

14,50
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde    

31,40
3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, YargıtayDanıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 

48,30
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

 
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa Mahkemesinde 

257,50
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim