Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

I. İcra harçları:Madde No:

I. İcra harçları:

 
1.İcraya başvurma harcı     


31,40
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 


31,40
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

 
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan(Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  (Yüzde 11,38)

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet

gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan     

(Yüzde 4,55)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü

fıkrası gereğince ödenen paralardan

(Yüzde 2,27)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde: 
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde    (Yüzde 2,27)

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde


(Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde; 
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde 


(Yüzde 4,55)

h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı

Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından

kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının

takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

 
4.İdare harçları:   
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)


21,70
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim