Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

Bankacılık Sektörüne İlişkin Bilgiler - Kartel oluşturan 12 banka

  1.   Bankacılık Sektörüne İlişkin Bilgiler

  1. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Türkiye'de Mart 2012 itibarıyla 48 banka faaliyet göstermektedir. Bu bankalar genel itibarıyla mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankaları olarak sınıflandırılmaktadır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun

3. maddesinde mevduat bankası, katılım bankası ve kalkınma ve yatırım bankası şu şekilde tanımlanmıştır:

Mevduat Bankası: Kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri.

Katılım Bankası: Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri.

Kalkınma ve Yatırım Bankası: Mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında, kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri.

  1. 5411 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ise mevduat bankalarının katılım fonu kabulü ve finansal kiralama işlemleri; katılım bankalarının mevduat kabulü; kalkınma ve yatırım bankalarının ise mevduat ve katılım fonu kabulü gerçekleştirmesi yasaklanmıştır.

  2. Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren bankaların faaliyet alanlarına ve hissedarlık yapılarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Banka Grupları ve Sayıları


Banka Grubu

Banka Sayısı

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

13

Kamu Sermayeli

4

Özel Sermayeli

5

Türkiye’de Kurulu Yabancı Sermayeli

4

Mevduat Bankaları

23

Kamu Sermayeli

3

Özel Sermayeli

10

Türkiye’de Kurulu Yabancı Sermayeli

10

Yabancı Banka Şubeleri

6

Katılım Bankaları

4

TMSF Bünyesindeki Bankalar

2

Toplam

48

  1. Soruşturmaya taraf olan bankalardan VAKIFBANK, HALKBANK ve ZİRAAT kamu sermayeli mevduat bankaları iken; AKBANK, GARANTİ, İŞ BANKASI, YKB ve TEB özel sermayeli mevduat bankası; DENİZBANK, FİNANSBANK, HSBC ve ING ise Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli mevduat bankalarıdır.

  2. Bankacılık sisteminde, banka büyüklüğünü belirleyen unsurların başında bankaların aktif büyüklüğü gelmekte, sektördeki yoğunlaşma oranları da aktif büyüklüğüne göre hesaplanmaktadır. Tablo 5’te, 2007-2011 döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren banka sayısı ile aktif büyüklüğüne göre yoğunlaşma oranları yer almaktadır. Tablo 6’da ise soruşturmaya taraf bankaların 2007-2011 döneminde aktif büyüklükleri ile 2011 yılına ilişkin sektördeki aktif paylarına yer verilmiştir.

Tablo 5: Banka Sayısı ve Yoğunlaşma Oranları


2007

2008

2009

2010

2011

Banka Sayısı

50

49

49

49

48

CR5 (%)

59,8

60,1

60,5

60,1

61,2

CR10 (%)

82,5

82,8

83,4

83,2

87,1

HHI

879,1

885,7

913,3

897,0

934,5


Tablo 6: Bankaların Aktif Büyüklükleri (milyon TL) ve Payları (%)

Banka

2007

2008

2009

2010

2011

2011 (%)

İŞ BANKASI

80.181

97.552

113.223

131.796

161.669

13,93

ZİRAAT

80.942

104.412

124.529

151.160

160.681

13,84

GARANTİ

67.578

88.941

105.462

123.963

146.642

12,63

AKBANK

68.205

85.655

95.309

113.183

133.552

11,51

YKB

50.353

63.723

64.560

84.776

108.103

9,31

VAKIFBANK

42.408

52.193

64.798

73.962

89.184

7,68

HALKBANK

40.234

51.096

60.650

72.942

91.124

7,85

FİNANSBANK

20.882

26.573

29.318

38.087

46.199

3,98

TEB

11.801

14.736

15.064

19.031

38.092

3,28

DENİZBANK

14.912

19.225

21.205

27.660

35.983

3,10

HSBC

13.432

14.696

13.850

17.737

24.132

2,08

ING

12.541

16.503

15.233

17.299

21.066

1,81

Diğer

57.669

70.565

75.332

90.278

104.285

8,98

Toplam

561.140

705.871

798.533

961.876

1.160.712

100


  1. Tablo 5’ten görüleceği üzere aktif büyüklüğüne göre ilk 5 ve ilk 10 banka yoğunlaşma oranları oldukça yüksek seyretmekte olup 2011 yılında bu oranlar sırasıyla %61,2 ve %87,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. Soruşturmaya taraf 12 bankanın toplam aktif payı ise 2011 yılında

%91,02 olup sektörün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından aktif büyüklüğü baz alınarak yapılan ölçeklerine göre banka sınıflamasında1, ZİRAAT, İŞ BANKASI, GARANTİ, AKBANK, YKB, VAKIFBANK ve HALKBANK büyük ölçekli banka; FİNANSBANK, DENİZBANK, TEB, HSBC ve ING ise orta ölçekli banka olarak nitelendirilmiştir. Söz konusu sınıflamaya göre, tümü mevcut soruşturmaya dahil olan yedi adet bankadan oluşan büyük ölçekli bankalar grubunun toplam aktiflerinin sektördeki payı 2011 yılında %76,75’tir. Sekiz adet bankanın bulunduğu ve bunlardan beşinin soruşturmaya dahil olduğu orta ölçekli bankalar grubunun toplam payı ise yaklaşık %17’dir. Büyük ölçekli bankaların tümü mevduat bankası iken orta ve küçük ölçekli bankalar grubu genel itibariyle mevduat bankaları ile katılım bankalarından oluşmaktadır. Kalkınma ve yatırım bankaları ile yabancı banka şubeleri ise mikro ölçekli bankalar grubuna dahildir2.

  2. Yukarıda bahsedildiği üzere, yürütülmekte olan soruşturmaya taraf 12 banka mevduat bankası niteliğindedir. Türkiye’de mevduat bankalarının temel faaliyet alanını mevduat ve kredi hizmetleri ile kartlı ve kartsız ödeme hizmetleri oluşturmaktadır. Kartlı ödeme hizmetlerinde ise kredi kartı hizmetleri önemli bir yer tutmaktadır.

  
12.11.2016 21:29:55

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim