Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

Telefon dolandırıcıları yandı. Delikten çıkamayacaklar

Bir zamanlar "buna da kanılır mı" denilip aldatma kabiliyetinin bulunmadığı gerekçesi ile takipsizlik kararı verilen telefonda dolandırıcılığın cezası yeni kanuni değişiklikle artırıldı.


Telefonda kendisini kamu görevlisi...olarak tanıtarak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirenlerin alabileceği en düşük ceza 4 yıl hapis ve elde ettikleri menfaatin iki katı para cezası olurken   tek bir eylem için verilebilecek en yüksek cezada 20 yıl hapis ve elde ettiği menfaatin dört katı adi para cezası oldu.


Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile getirilen değişiklikler madde metinlerine işlenmiş hali ve eski yeni karşılaştırma tablosu aşağıdaki şekildedir: 


Nitelikli dolandırıcılık

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;


l-Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarınınçalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunusöylemesi suretiyle,


İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j)(k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

....


(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişitarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza birkat artırılır.

Nitelikli dolandırıcılık

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;

 1. Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

 2. Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

 3. Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veyadernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

 6. Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasısuretiyle,

 7. Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

 8. Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

 1. Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

 2. Sigorta bedelini almak maksadıyla,
İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre

Nitelikli dolandırıcılık

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;

 1. Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

 2. Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

 3. Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veyadernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

 6. Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasısuretiyle,

 7. Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

 8. Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

 1. Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

 2. Sigorta bedelini almak maksadıyla,

 3. Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarınınçalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunusöylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j)(k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre

cezalandırılır.

cezalandırılır.


(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişitarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza birkat artırılır.
  
26.11.2016 20:56:28

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim