Türk İstinaf sistemi hangi ülke sistemine benzemektedir?

Makaleler1.6.2005 tarihinde yürürlükten kaldırılan 1929 tarihli Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 1877 Alman Ceza Muhakemesi Kanunundan etkilenmişti.


Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu eski kanuna temelde sadık kalmıştır. Ancak kanuna çağdaş gelişmeler doğrultusunda insan haklarının korunması konusunda birçok yeni hüküm girmiştir. Bu hükümlerin de Alman hukukundan etkilendiği görülmektedir. Başka bir ifade ile, yeni CMK, yüksek yargı yerlerinin içtihatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları ve Ceza Muhakemesi Hukuku doktrini ile mukayeseli hukukun esasları ışığında Alman kanun yapma tekniğinden yararlanılarak hazırlanmıştır.


İstinaf kanun yolu hususunda da Alman hukukunun önemli ölçüde Türk hukukunu etkilediği görülmekle birlikte Fransız hukukunun da yansımaları görülmektedir.


Ancak Alman İtalyan ve Fransız hukuklarında istinaf mahkemesinin tüm kararlarına karşı temyize başvurulmasına rağmen Türk hukukunda istinaf mahkemesinin nisbeten daha ağır kararlarına karşı temyiz mahkemesine başvurulmaktadır.

Önceki Haber

İstinaf nedir?

Sonraki Haber

MUKAYESELİ HUKUKTA İSTİNAF

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap