Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

Bölge Adliye Mahkemelerinin Organları Nelerdir?Bölge adliye mahkemeleri; başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, BAM Cumhuriyet başsavcılığı, BAM adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşacaktır (BAMK, m. 26). Kuruluş biçimine göre bölge adliye mahkemelerinin Yargıtay’ın kuruluşuna çok ben-zediği, neredeyse küçük bir örneği olduğu görülmektedir. Ancak, bu mahkemelerde görevli hâkim ve Cumhuriyet Savcıları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabi olduğundan, Yargıtay’da bulunan Yüksek Disiplin Kurulu benzeri bir yapı öngörülmemiştir.


a) BAM başkanlığı:


Her BAM’da bir başkan bulunur. Başkanlık, başkan ile yazı işleri müdürlüğünden oluşur. (BAMK. m. 27 )


b) BAM başkanlar kurulu:


BAM başkanlar kurulu, BAM başkanı ile daire başkanlarından oluşur.


BAM başkanının bulunmadığı hâllerde kurulun başkanlığını daire başkanlarından kıdemli olanı yerine getirir.


Daire başkanının mazereti hâlinde, o dairenin kıdemli üyesi kurula katılır. (BAMK. m. 28)63

c) BAM daireleri:


Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza dairelerinden oluşur. Her BAM’da en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin sayısı, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca artırılıp azaltıla-bilir.


Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur ( BAMK. m. 29).


Kanuna göre bölge adliye mahkemeleri Yargıtay’a benzer biçimde dairelerden oluş-maktadır. Daireler toplu mahkeme niteliğinde olup, bir başkan ve iki üyenin katılımıy-la toplanacaktır. BAMK bu noktada Yargıtay dairelerinin toplanma usulünden ayrılmıştır. Yargıtay Kanununun 40. maddesine göre daireler, bir başkan ve dört üyenin katılımıyla toplanmaktadır.


d) BAM Cumhuriyet başsavcılığı:


Her BAM’da bir Cumhuriyet başsavcılığı bulunur. BAM Cumhuriyet başsavcılığı, Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısından oluşur.


En kıdemli Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili olarak görev yapar (BAMK. m. 30).


En kıdemli Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili olarak görev yapacaktır (BAMK, m. 30). Bu yapı da, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını andırmaktadır. En kıdemli Cumhuriyet savcısının Cumhuriyet başsavcıvekili olarak görev yapacağının açıklanması, mevcut sisteme uygun düşmemektedir. Çünkü bu görevlere HSYK özel olarak atama yapmaktadır, sistemi değiştirmenin yararı yoktur.


e) BAM adalet komisyonu:


Her BAM’da, bir BAM adalet komisyonu bulunur.


Komisyon, BAM başkanının başkanlığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca daire başkanları arasından belirlenen bir asıl üye ile BAM Cumhuriyet başsavcısından oluşur. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ayrıca daire başkan veya üyeleri arasın-dan bir yedek üye belirler. Başkanın yokluğunda en kıdemli daire başkanı, Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda Cumhuriyet başsavcıvekili ve asıl üyenin yokluğunda yedek üye komisyona katılır.


Komisyon eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir ( BAMK.m. 31). f) Müdürlükler:


BAM başkanlığında, dairelerinde, Cumhuriyet başsavcılığında ve adalet komisyonun-da birer yazı işleri müdürlüğü, Cumhuriyet başsavcılığında ayrıca bir idarî işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler kurulur.


Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur. Müdürlüklerde çalışan-ların atama, disiplin ve diğer özlük işlerinde adlî yargı ilk derece mahkemelerinde görevli personelin tâbi oldukları hükümler uygulanır (BAMK. m.32).

  
16.4.2016 23:42:16

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim