Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

İlk derece mahkemesi istinaf başvurusunu hangi hallerde reddedebilir? - Cezaİlk derece mahkemesi istinaf başvurusu üzerine, talebi üç ayrı yönden inceleyerek kararını verir.


a) Süre Yönünden;


CMK’ nın 273/1 maddesine göre, hükmün açıklanmasından itibaren ya da ilgililerin yokluğunda verilen hükümlere karşı kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde başvu-runun yapılıp yapılmadığını inceler. İstinaf başvurusu süresinde yapılmamış ise, ilk derece mahkemesi istinaf talebini reddeder58. Sürenin kusursuz geçirilmesi halinde eski hale getirme mümkündür (CMK m.40 vd.).


b) İstinafa Başvurabilecek Hükümlerden Olup Olmadığı Yönünden;


CMK’ nın 272/3 maddesine göre ilk derece mahkemelerinin bazı hükümleri kesindir. Kesin olan bu hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Kanunda tek tek sayılan ve istinaf kanun yolu kapalı kararlar şunlardır;


İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucu ikibin liraya kadar (İkibin lira dahil) adli para cezalarına mahkum edilme hallerinde verilen kararlara karşı istinaf yolu-na başvurulması yasanın açık hükmüne göre mümkün değildir.


İstinaf yolu kapalı olan bir diğer karar ise; CMK’nın 272/3-b maddesine göre “üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulamaz.” Kanun metninde “ üst sınırı beşyüz günü geçmeyen...” denildiği için beşyüz gün dahil adli para cezasını gerektiren suçlardan dolayı ilk derece mahkemeler tarafıdan verilen beraat kararlarına karşı istinaf yoluna gidilemez. Ancak 15 yıl ve daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümler bölge adliye mahkemelerince resen incelenecektir.

Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Yasa koyucu burada genel bir hüküm getirmiş ve CMK ve diğer kanunlarda kesin olduğu belirtilen kararlara karşı bu yolun kapalı olacağını belirtmiştir.


c) İstinaf başvurusuna hakkı bulunup bulunmadığı yönünden;


İlk derece mahkemesi istinaf başvurusunda bulunan kişinin buna hakkı bulunup bulunmadığını inceler. İstinaf başvurusuna hakkı olanlar CMK’nın 260 maddesine göre Cumhuriyet Savcısı, sanık, katılan, katılma talepleri reddedilmiş ya da karara bağlanma-mamış olanlar, suçtan zarar görenler ve CMK’nın 237 maddesine göre kamu davasına katılma hakkı bulunup da duruşmada haberdar edilmeyenlerdir. Ayrıca CMK’nın 261 maddesine göre avukat (müdafii ya da vekil), 262. maddesine göre sanığın yasal temsil-cisi ve eşi de istinaf talebinde bulunabilirler. İlk derece mahkemesi istinaf talebinin bu kişilerden biri tarafından yapılmadığını tespit ettiğinde talebi reddeder.


206. İstinaf talebinin red kararına karşı başvuru yolu var mıdır?


İlk derece mahkemesi, istinaf başvurusunu reddettiğinde bu red kararını istinaf talebinde bulunan ilk derece Cumhuriyet Savcısı veya ilgililere tebliğ eder. Cumhuriyet Savcısı ya da ilgili red kararının kendilerine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde BAM’dan red talebinin doğru olup olmadığı yönünden karar vermesini isteyebilir. Bu durumda ilk derece mahkemesi dosyayı BAM’a gönderir ve BAM ilk derece mahkemesinin istinaf talebi konusundaki red kararını yerinde görürse CMK’nın 279/1-b maddesine göre istinaf başvurusunun reddine karar verir.


BAM’ın red kararı kesindir, verilen red kararına karşı temyize gidilemez. İlk derece mahkemesi istinaf talebinin yapılmasından ve kendisi tarafından verilen red kararından sonra dosyanın BAM’a gönderilmesi aşamasında infaz işlemleri devam eder.

  
17.4.2016 08:37:05

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim