Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

İstinaf yargılamasında uzlaşma hükümleri uygulanabilir mi? - CezaUzlaşma hükümleri kural olarak soruşturma evresinde uygulanır. Fakat, suçun nitelik değiştirdiği ve uzlaşmaya tabi olduğu görüşünde olan mahkemenin CMK’nın 254. mad-desi uyarınca uzlaşma hükümlerini uygulaması gerekecektir. Mahkemece uzlaşma dolayısıyla verilecek olan düşme kararına karşı, C. savcısının; suçun uzlaşmaya tabi olmadığı veya örneğin mağdurun özgür iradesiyle uzlaşmadığı yolundaki görüşle istinaf kanun yoluna başvurması mümkündür.


Uzlaşmaya dayalı olarak verilen bir hükmün kanun yolu denetimini yapan BAM ceza dairesi, incelemesi sırasında başvuruda ileri sürülen hususları yerinde görmezse, başvuru-nun esastan reddine, yerinde görürse ilk derece kararının kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılmak üzere duruşma açılmasına karar verir. Duruşma açılması durumunda, fiilin uzlaşmaya tabi olmadığı ya da uzlaşmanın geçerli olmayacağı sonucuna ulaşılırsa, daire tarafından beraat ya da hükümlülük mahiyetinde gereken hüküm kurulur. Buna karşın, duruşma sonunda ilk derece uygulaması ve kararının yerinde olduğu ve uzlaş-manın geçerli bulunduğu kanısına ulaşılırsa, BAM tarafından da düşme kararı verilir.


Diğer taraftan, ilk derece mahkemesi suçun uzlaşmaya tabi olmadığı görüşüyle mahkumiyet hükmü kurmuş ve hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olabilir. BAM ceza dairesince istinaf denetimi yapıldığı sırada, fiilin uzlaşma kapsamında bulunduğu kanısına varılacak olursa, ilk derece kararının kaldırılmasına ve duruşma açılmasına karar verilecektir. Bu durumda, istinaf ceza dairesinin, CMK’nın 253 ila 255. maddeleri uyarın-ca istinaf hükümlerini uygulaması, uzlaşma gerçekleşirse sonucuna göre karar vermesi, gerçekleşmezse yeniden hüküm kurması gerekecektir.

  
17.4.2016 08:50:26

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement