Yargıtay Karar Arama motorumuzun seçtikleri :        

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
21 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
21 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
23 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
23 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
23 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
24 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
1 ay Önce soruldu
Masa sandalye
1 ay Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

boşanma davası - MANEVI TAZMINAT - Nafaka - davacı (kadın) - KUSUR

MAHKEMESİ :Osmaniye Aile MahkemesiTARİHİ :20.06.2013 NUMARASI :Esas no:2012/660 Karar no:2013/615Taraflar arasındaki "boşanma" davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (kadın) tarafından; kusur belirlemesi, manevi tazminat i

Geçici kabul-Hakediş raporları-eksik iş ve fazla ödeme yapıldığı iddiası

Mahkemesi :Asliye Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı ... ile davalı-birleşen dosya davacısı ...ve davacı-birleşen dosya davalısı ... vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edile

Temyiz süresinin yargıtay tarafından hatalı hesaplanması- iddiayı genişletme yasağı

Taraflar arasındaki davadan dolayı Kandıra Sulh Hukuk Hakimliğinden verilen 19.11.2013 gün ve 2013/95 Esas 2013/722 Karar sayılı hükmün süreden reddine ilişkin olan 18.06.2014 gün ve 6868-12018 sayılı kararda maddi hatanın düzeltilmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi ger

vekalet ücreti

MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada;Davacı, mirasbırakan babası ......1040 parsel sayılı taşınmazını vekili olan davalı oğlu ... 28.04.1998 tarihinde akrabası olan dava dışı ......'a satış göstermek suretiyle muvazaalı olarak temlik ettiğini, ... da 14.08.2007 tarihind

Taşınmaz satışı,Satış ilanının tebliği Hissedarın takip öncesi ölmüş bulunması

MAHKEMESİ : Kütahya İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 07/05/2009NUMARASI : 2007/302-2009/246Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşü

Taleple bağlılık ilkesi - Şikayet dilekçesi - satış isteme süresi

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içeri

Takibin kesinleşmesi - 5510 sayılı kanun - icra müdürlüğü - icra dosyası - ÖDEME EMRI - SÜRELER - İİK

Y A R G I T A Y İ L A M IİNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Kahramanmaraş İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 25/05/2011NUMARASI : 2011/335-2011/512DAVACI : BORÇLU: Durmuş KuzpınarıDAVALI : ALACAKLI: Ahmet KutsalYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı taraf

Temerrüt nedeniyle açılacak tahliye davası - zorunlu dava arkadaşlığı

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : İtirazın Kaldırılması ve TahliyeTaraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

MÜDAFİİ - TUTUKLULUK - Tahliye

Tebliğname No: 1 - 2013/22892MAHKEMESİ : Aydın 2. Ağır Ceza MahkemesiTARİHİ VE NO: 23/10/2012, 2012/222 (E) ve 2012/315 (K)Suç : Kasten öldürmeye teşebbüsTÜRK MİLLETİ ADINA1-Sanık Bilal müdafiinin yasal süreden sonra gerçekleşen duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddine kar

Akrabasının çocuğunu kendi çocuğu gibi nüfusa kaydettirme soybağının değiştirilmesi suçunu oluşturur

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine incelenen dosya içeriğine göre sanıkların yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,Ancak;1-Sanık A.. D..'in, eşi olan Nazmi'nin bilgi ve rızası dahil