Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İİK 89. ileride (yakın tarihte) (müstakbel) (doğacak) 3.kişi nezdinde doğabilecek alacağın hacziKanun:2004    Madde:89

Davalı alacaklı üçüncü kişi ile borçlu arasında ki mevcut bir hukuki ilişki nedeniyle borçlunun ileride (yakın tarihte) 3.kişi nezdinde doğabilecek alacağının İİK.89 maddesine göre haczi mümkündür. Doğacak alacağın miktarının önceden belirlenmesi önem taşımayacağı yargıtayın (Y.12.HD.08,03,2002-3683/4795)-(Y.19.HD.23,09,1999-4545/51074) sayılı kararlarında süreklilik kazanmıştır.

Belirtilen içtihatlar doğrultusunda takip borçlusunun 3.kişide ki müstakbel alacağının haczi mümkün olup haciz sırasında alacağının doğmuş olması gerekmediğinden alacağın doğumunun ihtimal dahilinde olması yeterli olmakla şikayetin reddine karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M :

Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;

1-Şikayetin REDDİNE,

2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,

3-Şikayetçinin yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 300 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine

Dair kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme karar verildi


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim