Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Davanın açılmamış sayılmasına - Yazılı yargılamaKanun:6100    Madde:150

Yapılan inceleme sonuncunda davanın daha önce 2 kez HM.K.'un 150/6 .md.uyarınca müracaata bırakıldığı 6100 sayılı HMK.' nun 150/6 maddesi uyarınca "İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi hâlde dava açılmamış sayılır. " düzenlemesi bulunduğu, 3. kez takipsiz bırakılması halinde HMK150/6 maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

H Ü K Ü M :

Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;

1-H.M.K.'nun 150/6 maddesi uyarınca DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,

3-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

4-AAÜT göre hesap ve takdir edilen 500,00 maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Dair davacı açısından vekiline tebliğden, davalı açısından vekilinin yüzüne kararın okunmasından  itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere davalı vekilinin yüzüne karşı ve davacı vekilinin7 yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim