Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

% 1 KDV yerine % 18 KDVKanun:2004    Madde:133

İcra Müdürlüğü satış bedeli üzerinden % 18 KDV alacağını ilan etmiş ve buna göre tahsilatları yapmıştır.

İcra hukukunda ihale bedeli için KDS'siz ihale bedeli , KDV'li ihale bedeli kavramı açıkça ortaya konulmamış ise de KDV'nin süresinde yatırılmaması halinde satış kararının İİK 133. madeye göre kaldırılabilmesi KDV'li ihale bedeli kavramının zımmı olarak kabulü nedeniyledir.

İhale alıcısı, ihale bedelini belirlerken KDV'yi dikkate alarak belirler ve KDV'siz ihale bedeli miktarını artırmada ileri sürer.

En yüksek peyi ileri süren ihale katılımcısının ödeyeceği toplam bedel, giydirilmiş ihale bedelidir. Bu toplam değer üzerinden ihale alıcısı artırmaya çıkartılan malı almıştır.

İhale alıcısı toplam bu değere göre malı alıp almayacağına karar verir ve pey sürer. Satış ilanında KDV'si % 18 yazılan bir malın alsında %1 KDV'ye tabi olması ve bunun satış öncesi veya ihalenin iptali aşamasında ileri sürülmeyip, ihale kesinleştikten sonra ihale alıcısı tarafından ileri sürülmesi halinde aradaki %17 fark ihale bedeli kapsamında olduğu için ihale alıcısına değil, mal sahibine aittir ve mal sahibine geri ödenmelidir.

Bu yorum hakkaniyete de uygundur. İhale alıcısnın iradesiyle kararlaştırdığı toplam bedelden fazlasını ödemediği gibi, mal sahibi de KDV'nin % fazladan 18 gösterilmesi nedeniyle ihalede pey sürenlerin %17 fazlalığı nedeniyle mala biçtikleri düşük çıplak değer nedeniyle uğrayacağı zarardan da korunmuş olacaktır.

Bu nedenlerle  şikayetin kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.


HÜKÜM :

1- Şikayetin kısmen kabulüne, kısmen reddine
2- İhale konusu araç ile ilgili olarak %18 üzerinden harç alınması işleminin iptali ile % 1 üzerinden harç alınması şeklinde düzeltilmesine
3- % 17 farkın şikayetçiye iadesi talebinin reddine,
4- % 17 farkın hak sahibi borçluya iadesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim