Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Davanın açılmamış sayılmasına - Basit yargılamaKanun:6100    Madde:320Yapılan inceleme sonuncunda davanın daha önce bir kez müracaata bırakıldığı, HMK 320/4 "Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır." düzenlemesinin bulunduğu 6100 sayılı HMK.' nun 320/son maddesi uyarınca birden fazla müracaata bırakılmayacağı anlaşılmış olduğundan H.M.K. 320/son maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

H Ü K Ü M :

Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;

1-H.M.K.'nun 320/Son maddesi uyarınca DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,

3-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

4-AAÜT göre hesap ve takdir edilen 300,00 maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Dair tebliğden veya tefhimden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yokluğunda ve davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim