Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından adi ortaklık adına tek bir ödeme emri tebliğe çıkarılamazKanun:6098    Madde:525

Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığından aktif ve pasif dava ehliyeti yoktur. Bu nedenledir ki takibin veya davanın bütün olarak açılması zorunludur.

BK'nın 525. ve 533. maddeleri gereği kendisine yönetim hakkı tanınan ortağın ortaklığı ve diğer ortakları temsil yetkisi vardır. Temsil yetkisi; zımnen icazet, temsil belgesi, adi ortaklık belgesi veya ortaklık kararı ile verilebilir.

Takipte adi ortaklık adına tek bir ödeme emri tebliğe çıkarılmış olup adi ortaklığı oluşturan tüm şahıslar adına ayrı ayrı çıkarılmış ve tebliğ edilmiş bir ödeme emri yoktur. Bu durumda adi ortaklığı oluşturan şahısların her biri yönünden ayrı takip yapıldığının kabulü mümkün değildir.

BK'nın 520. Maddesine göre adi ortaklığın hükmi şahsiyeti bulunmadığından taraf ehliyeti de yoktur. Bu nedenle icra takibinde adi ortakların ayrı ayrı gösterilmesi ve ve ayrı ayrı ödeme emri tebliği gerekmekte olup taraf ehliyeti olmayan adi ortaklık adına tek bir ödeme emri tebliğe çıkarılıp davacı hakkında takip yapılması usulsüzdür.

Taraf ehliyeti kamu düzeninden olup Mahkeme tarafından kendiliğinden göz önüne alınır. Öte yandan yasanın emredici kuralından kaynaklanan ve bir hakkın yerine getirilmesi ile ilgili bulunan bu husus hakkında İİK'nın 16/2. Maddesi gereğince süresiz şikayet hakkı vardır. Dolayısıyla yukarıda belirtildiği üzre adi ortaklık adına çıkarılan ödeme emrinin geçerliliği bulunmadığından şikayetçi iş ortaklığı yönünden icra takibinin iptaline karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim