Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Aracın yakalanması için istenen avansın şikayeti - retKanun:2004    Madde:59

İİK'nın 59. Maddesi " Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder. Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir." düzenlemesine yer vermektedir.
Trafikten men edilen bir aracın otoparka çekici ile taşınması ücreti, yine yasa gereği alınması gereken yedieminlik ücreti, satışa kadar geçecek en olumlu sürenin bir buçuk ay kadar sürmesi ve günlük otopark ücretleri dikkate alındığında talep edilen avans İİK'nın 59.maddesine aykırı değildir.
Haczedilen ve trafikten men edilen araçlarla ilgili Emniyet ve Jandarma Birimlerinden aracın satılması veya teslimi yolunda icra dairelerine yazacakları yazılar neticesinde (icra takiplerinin şahsi dava niteliğinde oldukları, masrafların taraflarca karşılanması gerektiği, yazılacak müzekkere giderlerinin de yine taraflarca karşılanması gerektiği) icra müdürlüğünce bu müzekkerelere cevaplar verilmesi gerektiği, bu cevapların da masraf gerektirdiği, aracın satılması veya haczin fekki yolunda alacaklı veya vekili tarafından dosyaya beyanda bulunulmadığı takdirde resmi kurumlar arasındaki işlemlerin uzayacağı ve hatta sonuçsuz kalacağı, bu gibi durumların yargılamaların ve işlemlerin uzamasına sebebiyet verdiği, keza yatırılacak olan avanstan arta kalan bir bedel olduğu takdirde talep halinde zaten alacaklıya veya vekiline ödenebileceği, bu hali ile icra müdürlüğünün kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından şikayetin reddine karar vermek gerekmiştir.


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim