Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Çek - Protesto olmaksızın cirantayı takipKanun:6102    Madde:809

TTK 730. Madde şu şekildedir : "VIII - Başvurma hakkının düşmesi 1. Genel olarak MADDE 730- (1) Hamil; a) Görüldüğünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan poliçeyi ibraz, b) Kabul etmeme veya ödememe protestosunu düzenleme, c) “Gidersiz iade olunacaktır” kaydının bulunması hâlinde, poliçeyi ödeme amacıyla ibraz, için belirli süreleri geçirirse, kabul eden kişi hariç olmak üzere, cirantalara, düzenleyene ve diğer borçlulara karşı sahip olduğu hakları kaybeder. (2) Hamil, kabul amacıyla ibraz edilmesi için düzenleyenin verdiği süreye uymazsa, kabul etmeme ve ödememe sebebiyle başvuru haklarını kaybeder; meğerki, düzenleyicinin yalnız kabule ait sorumluluğu istisna etmek istediği kayıttan anlaşılsın. (3) Ciroda ibraz için bir süre şart kılınmışsa ancak ciranta bu süreyi ileri sürebilir."

 TTK m.818 yollaması ile protestoya ait TTK 715 ila 717 nci ve 719 ila 721 inci maddeler.hükümleri çeklere de uygulanır.

   6102 Sayılı Kanun 808.maddesi


Madde 808- (1) Zamanında ibraz edilmiş olan çekin ödenmemiş olduğu ve ödememe hali;
a) Resmi bir belge, "protesto" ile,
b) Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla,
c) Bir takas odasının, çek zamanında teslim edildiği halde ödenmediğini tespit eden tarihli bir beyanıyla,
sabit bulunduğu takdirde hamil; cirantalar, düzenleyen ve diğer çek borçlularına karşı başvurma haklarını kullanabilir.


Kabul etmeme ve ödememe protestosu poliçe ve bonoda geçerli bir işlemdir. .Cirantalara başvurabilmek için bonoda keşideciye, poliçede muhataba protesto çekilir.Çekte protestoya gerek yoktur.


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim