Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Derdestlik itirazı - önceki takipten vazgeçmişKanun:6100    Madde:114


Bu halde esas itibariyle bir kısım borçluların Mahkememize müracatla ileri sürdükleri derdestlik itirazı dava tarihi itibariyle yerinde bulunmakla birlikte, dosya üzerinde yapılan inceleme sırasında alacaklı vekili itiraz üzerine durmuş bulunan takip hakkında itirazlarının kaldırılması ya da iptali yönünde mahkemeye müracaat etmeyeceğini bildirerek bu takipten vazgeçtiğini açıkça bildirmesi karşısında mükerrerlik durumu ortadan kalkmış olması nedeniyle sonradan başlanılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibinin iptali ya da durdurulması, alacaklının alacağını tahsil imkanınını ortadan kaldıracağı ve usul ekonomisi de gözetildiğinde mümkün olamayacaktır. Bu halde davacının itirazının reddi gereklidir.
Açıklanan gerekçeler ile itirazın reddine dair yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir.
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Davacının karar tarihi itibariyle yerinde görülmeyen itirazının REDDİNE, 
Davacının yaptığı giderlerin kendi üzerinde bırakılmasına, 
Evrak üzerinde karar verilmesine ve alacaklı vekilinin yargılamada herhangi bir emek ve mesaisi bulunmamasına göre red nedeniyle lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim