Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Gecikmiş itiraz talebi - geçerli bir gerekçenin bulunmaması ve itirazlarını sunmaması nedeniyle retKanun:2004    Madde:65

Gecikmiş itiraz için bir engel (özür) nedeniyle süresi içinde itiraz edememiş olması gerekir. Borçlunun zamanında itiraz etmesine engel olan hususun, borçlunun kusuruna dayanmaması gerektiği gibi, aynı zamanda borçlunun itiraz süresi içinde icra dairesine başvurmasını da önleyebilecek nitelikte olması gerekir. Örneğin; borçlunun icra dairesine başvurarak itirazda bulunmasına ya da bu amaçla bir vekil atamasına engel olacak derecede ağır hasta olması, borçlunun yangın, deprem, yer kayması, su basması, afet, ya da savaş, ihtilal gibi nedenlerle icra dairesine itiraz için başvuramaması , ya da borçlu adına tebligatı alan kimselerin -7201 sayılı Tebligat Kanunu mad. 16 -borçluyu- borçlunun o sırada seyahatte bulunması nedeniyle -zamanında haberdar edemedikleri için, borçlu süresinde ödeme emrine itiraz edememişse, borçlu "kendi kusuruna dayanmayan bir engel" sebebiyle, ödeme emrine itiraz edememiş sayılmalıdır. 
Davacının gecikmiş itiraz başvurusu geçerli bir neden ve delillerini içermediği gibi, gecikmiş itiraz talebiyle birlikte ileri sürdüğü -takibe ve borca- itiraz sebeplerini ve bunların dayanaklarını da içermediği anlaşılmış ve yerinde olmayan gecikmiş itiraz talebinin reddine karar verilmiştir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim