Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Haciz ihbarnamesi - Kesinleşmeden 89-2-3 gönderilemez - Banka 89-1Kanun:2004    Madde:89

Mahkememizce celp edilen icra dosyasının tetkikinde; 89/1 haciz ihbarnamesi gönderildiği, ihbarnamenin tebliğ edildiği, itiraz davacının 89/1 haciz ihbarnamesine karşı itiraz ettiği ve bankanın itirazında; "bankamıza borç ve riskleri bulunduğundan yasalar ve borçlu ile bankamız arasında imzalanan sözleşmelerinin ilgili maddeleri nedeniyle borçlunun her türlü hak ve alacakları üzerinde bankamızın rehin hapis ve takas mahsup hakkı bulunduğundan bankamızın rehin ve hapis ve takas k mahsup haklarından sonra hüküm ifade etmek üzere hesapta bulunan paralar üzerine haciz işlenmiştir" şeklinde cevap ve itirazda bulundukları, 3 şahıs adına çıkarılan 89/1 haciz ihbarnamesine verilen itiraz dilekçesi ile itiraz edildiğine göre alacaklı tarafça İİK'nın 89/4 md.uyarınca 3.şahsın cevabının aksini ispat etmesi İcra Mahkemesine dava açmadan 3.şahsa 89/2-3 haciz ihbarnamesi gönderilmesi usulsüz olduğundan şikayetin kabulü ile 89/2-3 haciz ihbarnamesinin iptaline karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M :

Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;

1-Şikayetin KABULÜ,davacı 3.şahıs bankanın Bostancı şubesine çıkarılan 89/2-3 HACİZ İHBARNAMELERİNİN İPTALİNE,

2-Harç peşin alınığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,

3-Davacının yapmış olduğu belgelenen 37,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 300,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim