Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Haczin üçüncü kişi elindeyken yapıldığı - İİK 99Kanun:2004    Madde:99

İİK.99 maddesine "Haczedilen şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet ya da rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa icra müdürü o şahıs aleyhine tetkik merciine müracaat için alacaklıya yedi gün süre verir." Denilmektedir.
Haciz tutanağı içeriğine, göre haciz sırasında borçlu hazır değildir ve haciz mahalinde bu yerin borçluya ait olduğuna ilişkin belge ve bilgi bulunmadığından haczin üçünçü kişinin adresinde yapıldığının kabulü ile İİK.99.maddesine göre alacaklı vekiline kararın tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istihkak iddiasının reddi davası açmakta muhtariyetine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim